Paneldiskusjon med Simpleness, Frend, Røros Tweed, ByTimo og Norwegian Fashion Hub

Dette er et seminar på vårt event "Teknologi og design som drivere for vekst i eCommerce". Det ble holdt 13. september 2023

Involverte

Dennis Nilsson

Leder for eCommerce
Bilde av person

Henrik Ruud

Strategisk leder