Møt Frend .dev – vår utvikleravdeling

Tekst: Henrik Ruud

Publisert:

Nå løfter vi frem denne utviklerkompetansen i en egen avdeling: Frend .dev.

Det gjør vi for å tydeliggjøre ekspertisen vår på området både for nye kunder og nye kollegaer.

Du kan komme langt med hyllevare når du velger digitale systemer, men du kommer ofte lenger med skreddersøm. Sammen med våre kunder jobber vi med å utvikle tilpassede løsninger som forenkler arbeidshverdagen, synliggjør data for beslutningsstøtte, skaper bedre møtepunkter med kunder og øker salg – for å nevne noe. Utviklerne våre jobber blant annet tett med Holzweiler og deres nye nettbutikk, som har økt salget med over 110 prosent på seks måneder og effektivisert en rekke kjerneprosesser.

Hva er .dev?

.dev er et team med utviklere og rådgivere som kan ta dere hele veien fra idé eller behov, til ferdig digitalt produkt eller tjeneste. I dette blogginnlegget forteller vi mer om:

 • hvem vi er

 • hvilke tjenester vi leverer

 • noen utvalgte prosjekter og verdien de har skapt

Målet med .dev er å effektivisere prosesser, øke lønnsomheten og skape digitale muligheter for våre kunder.

Les mer om tjenestene vi leverer og hvor mye en typisk nettbutikk kan øke salget etter et samarbeid med oss.

Tjenesteområder og kundecaser

Jeg vil trekke frem tre områder der .dev allerede skaper resultater; e-handel, integrasjonsløsninger og systemutvikling. 

E-handel

Vi designer moderne og fleksible nettbutikkløsninger på veletablerte plattformer og skreddersyr løsningen til kundens behov. Det blir det resultater av!

Camilla Pihl Wear sin nye nettbutikk har...

 • økt salget med over 134% på 4 måneder

 • gjort videreutvikling enklere og mer effektivt

 • forenklet og forbedret en rekke interne prosesser

Gjennom en tilpasset e-handelsløsning kan vi tilrettelegge for at kundens ulike systemer er godt integrerte med hverandre. Det muliggjør for eksempel at vi kan hente mer verdi ut av salgs- og kundedata for å skape enda bedre resultater.

Hvis du lurer på hvilken e-handelsplattform dere skal velge, kan jeg anbefale artikkelen nedenfor.

Mer om nettbutikker fra Frend finner du her.

Integrasjonsløsninger

De fleste bedrifter er avhengige av flere separate digitale verktøy, applikasjoner og plattformer. Selv om forskjellige verktøy løser separate behov, er det som regel den samme informasjonen som brukes på tvers av applikasjonene.

Vi hjelper våre kunder med å integrere digitale verktøy på en hensiktsmessig måte. Dette effektiviserer og åpner blant annet for automatisering av operasjoner på tvers av applikasjoner, i tillegg til å minimere dobbeltarbeid.

Samarbeidet vårt med Skappeloslo over flere år har...

 • bidratt til 260% økning i salg

 • muliggjort en rekke satsinger, blant annet innen forhandlere (wholesale)

 • forenklet og forbedret en rekke prosesser

Systemutvikling

Ikke alle behov og problemstillinger lar seg løse med veletablerte hyllevarer. I Frend leverer vi også egenutviklede webapplikasjoner og plattformer der det er hensiktsmessig å bygge en tilpasset løsning.

I innlegget «Har moderne skyverktøy fjernet behovet for egenutviklede løsninger?» diskuterer vi noen av svakhetene til moderne skyverktøy. I tillegg forklarer vi hvorfor vi mener at riktige skyverktøy kombinert med smart systemutvikling, er en effektiv måte å skape økt lønnsomhet og konkurransekraft på i dagens marked og teknologi-landskap.

Samarbeidet vårt med Eco-1 Bioenergi og deres egenutviklede ERP og logistikksystem har...

 • strømlinjeformet, effektivisert og automatisert kjernevirksomheten og en rekke forretningskritiske prosesser

 • synliggjort data til bruk i strategiske avgjørelser

 • redusert menneskelige feil

Har dere behov for løsninger med skreddersøm?

Sliter dere med fragmenterte data, manuelle prosesser eller løsninger som ikke føles helt 2023? Har du en nettbutikk dere vil fornye, forbedre og optimalisere? Vi tar gjerne en prat for å se om og hvordan vi kan hjelpe dere. 

Ta kontakt med meg på henrik@frend.no eller 920 88 450.

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no