Styrket samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet

Tekst: Veronica Solbak
Publisert:

Nå har de signert 4-årig rammeavtale for opplæring.

Samarbeidet med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) startet våren 2019 gjennom et oppdrag om å kartlegge deres opplæringsbehov. Det resulterte i at vi utviklet et heldagskurs for alle ansatte i DiBK som ble gjennomført i løpet av 6 kursdager fordelt på Oslo og Gjøvik.

Underveis i kursene og med deltakernes evaluering ble ytterligere behov for opplæring avdekket og i august 2019 ble det gitt ut en tilbudsutlysning for rammeavtale for opplæring i IT-verktøy hos DiBK. Vårt første offentlige tilbud ble levert, og i starten av oktober ble vi bekreftet som vinner av anbudet.

Dette styrker samarbeidet med DiBK, og sammen skal vi jobbe målrettet for økt mestringsfølelse og utnyttelse av IT-verktøyene i årene som kommer.

Vi gleder oss til fortsettelsen!


Bilde av person

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no