Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Har dere også unødvendig høye lisenskostnader?

Har dere overlappende verktøy og funksjoner?

Som IT-leverandør er vår oppgave å gjøre programvare til noe som bare fungerer, lar menneskene være effektive og gjøre det de skal. Vi hjelper dere med riktige valg, oppsett, lisensering og smart drift med automatiske og rutinemessige oppdateringer.

Kontakt

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no