Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Videoserie: Effektiv digital samhandling - oppsummering og anbefalinger

I denne videoserien fikk dere en verdifull innføring i digital samhandling og hvilke muligheter som finnes i de ulike verktøyene.

Videoserien består av fem deler:

1) Introduksjon

2) Fil, deling og samskriving

3) Meldinger og kommunikasjon

4) Prosjektstyring og oppgavehåndtering

5) Oppsummering og anbefalinger

Kontakt

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no