Disse videomøte-tjenestene er mest klimavennlige

Veronica Solbak
Publisert:

Møte- og samtaletjenester som Teams, Google Meet og Zoom har kommet for å bli. Men visste du at det er forskjeller i energibruk mellom de ulike tjenestene?

Som med all annen teknologi har også tjenester som Discord, Skype, Zoom, Meet og Teams ulike fotavtrykk for karbonutslipp.

Du bruker kanskje én eller to av disse tjenestene selv: Enten fordi arbeidsplassen din bruker den, eller fordi du foretrekker én tjeneste over en annen. Det du imidlertid kanskje ikke har tatt høyde for, er at for eksempel Google Meet er mer klimavennlig enn Teams.

Av energimålinger gjort på tvers av 19 videosamtale-apper har det franske energirådgivningsselskapet Greenspector også funnet at Discord kommer klart verst ut blant de målte tjenestene. Også Zoom ligger langt nede på listen her, flere plasser under den «gamle traveren» Skype.

Se hele oversikten lenger ned.

Nøyaktig hvorfor Discord kommer verst ut, er et svar som kan bli veldig langt og komplekst hvis man skal ta høyde for alle eksterne faktorer. Både funksjoner og tekniske aspekter ved programvaren spiller inn her, men mye har også å gjøre med selskapenes prosesser, rutiner og avtaler. Den informasjonen havner utenfor akkurat dette regnestykket.

De aktuelle målingene er derimot hentet fra live-testing av de ulike samtaletjenestene på en vanlig smarttelefon fra Samsung. Her har man sett på hvordan de ulike tjenestene påvirker 1) telefonens strømforbruk, 2) batterilevetid og 3) generell levedyktighet.

Resultatene er overførbare til laptop-bruk over trådløst nettverk, men vil variere for kablet internett og stasjonære datamaskiner med strøm fra veggen.

Bildetekst: Grafen viser antall gram CO2-utslipp etter 60 sekunder med videosamtale på tvers av ulike tjenester. Bildet er hentet fra Greenspector.

Meet med god samvittighet

Vinneren i klimatesten er Google Meet, men her er det snakk om små marginer ned til resten av topplasseringene. Du kan med andre ord bruke både Google Meet og Teams med god klimasamvittighet.

Men: Legg merke til at Discord gir dobbelt så stort utslipp som Meet for videosamtaler med både bilde og lyd. Det skader heller ikke å velge bort Zoom eller Skype hvis du er ute etter løsningen som kan bli din eller bedriftens faste følgesvenn.

Det skal sies: Du redder ikke planeten ved å bytte samtale-app, og klimagevinsten ved å erstatte en flyreise med en videosamtale er tross alt mye større. Men, inntil videre er det i hvert fall mulig å ta litt mer informerte valg, også om teknologien vi bruker hver dag.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no