Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Frend Digital AS ("Frend") samler inn og bruker personopplysninger. Frend, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt.

Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.frend.no

IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for Frends behandlinger av personopplysninger på frend.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Servebolt er vår driftsleverandør for frend.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Frend Digital AS og Servebolt som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Frend Digital AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på frend.no og domenets undersider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Frend Digital AS til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres i din nettleser når du besøker en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på frend.no:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til deg.

  • Live-meldingsfunksjonen (Intercom) plasserer en informasjonskapsel på din maskin (denne starter med intercom-). Dette gjøres for at du skal kunne se dine tidligere samtaler med oss. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore meldingene tilbake til deg.

  • Hvis du fyller ut et skjema på våre nettsider, legges det igjen en informasjonskapsel på din maskin (denne starter med visitor_). Dette gjøres for å kunne auto-utfylle felter ved en senere anledning. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore meldingene tilbake til deg.

  • HubSpot plasserer flere informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _hs). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk under. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til deg.

  • Segment plasserer flere informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk. Du kan lese mer om nettstatistikk under. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til deg.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Chatte-funksjon

Nederst til høyre på alle sider på nettstedet finner du en funksjon der du kan sende chat-meldinger til Frend´s ansatte med spørsmål. Bruker du denne funksjonen, legges det igjen en informasjonskapsel i nettleseren din. Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg. Meldingene du sender oss lagres i en database hos meldingstjenesten Intercom. Vi ber deg om å ikke registrere sensitiv informasjon (f.eks. personnummer), ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).


Nyhetsbrev

Frend Digital AS sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp og HubSpot er våre databehandlere for nyhetsbrev. E-postadressen lagres i en egen database hos databehandlerne, og deles ikke med andre. Du kan velge å oppgi stillingstittel, eller velge annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon og kan bli brukt i aggregert statistikk.


E-post og telefon

Frend Digital AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle kundenes behov. IT-ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling kan arkiveres i kundens profil i systemene til Frend Digital AS. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.
Frends medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle og kan inneholde personopplysninger. Ved fratreden slettes e-postkontoene innen det vi anser som rimelig tid, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post (f.eks. personnummer og helsestatus).

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Kamera i porttelefon

Ved inngangspartiet på gateplan hos Frend Digital AS er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Frend Digital AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Frends systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Frend Digital AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares og utgis i et forståelig format, kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: hei@frend.no
Telefon: +47 22 02 20 27
Postadresse: Frend Digital AS, St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo