Fordelene med Single Sign-On (SSO)

Håkon Røsten
Publisert:

Her forklarer vi de tre viktigste fordelene med SSO.

Single Sign-On (SSO) øker både sikkerhet og brukervennlighet, og gir brukerne mulighet til å logge inn med samme legitimasjon (brukernavn og passord) på flere tjenester.
Økt kontroll og sikkerhet

De fleste SSO-tjenester fungerer også som en katalog over alle brukerne i en virksomhet. I denne katalogen kan du enkelt se hvilke personer og brukergrupper som har tilgang til forskjellige systemer og tildele eller slette tilganger. Hvis en ansatt skulle slutte trengs det kun å oppheve tilgangen i katalogen, så vil personen miste tilgang til alle kritiske systemer.

Èn innlogging gjør det vesentlig enklere for administratorer å opprette og håndheve sikkerhetstiltak. Passordkrav og påtvunget to-faktor-autentisering behøver kun å implementeres i SSO-løsningen og vil fungere på alle innlogginger - selv de som ikke tilbyr spesifisering av passordkrav og påtvunget to-faktor-autentisering.

Brukervennlighet

Innlogginger og passord er et nødvendig onde for å opprettholde et visst nivå av sikkerhet i virksomheten, og skal helst være forskjellig på tvers av kontoer. En godt sikret SSO-løsning gjør at dette ikke lenger er nødvendig, og ett brukernavn og passord kan brukes på tvers av kontoer, noe som fjerner et irritasjonsmoment for mange.

Nytte overgår kostnad

SSO gir som nevnt økt kontroll, sikkerhet og brukervennlighet, men det er ikke et kostbart system. Tilleggsprisen for lisens i Microsoft 365 (tidligere Office 365) eller Google Workspace (G Suite) ligger på omkring 50kr/bruker, og det samme gjelder for tredjeparts SSO-leverandører. Nytten denne kostnaden gir til enhver bruker i form av spart tidsbruk og redusert frustrasjon over passord overgår alene denne kostnaden, og i tillegg økes kontroll og sikkerhet for administratorer.

La oss ta en prat!

Håkon Røsten

CFO / Rådgiver

993 57 742

haakon@frend.no