Hvorfor vil egentlig alle til skyen?

Martin Fossedal
Publisert:

Det første steget over til skyen er viktig, men for at det faktisk skal øke verdiskapningen i bedriften er det viktig å ha en helhetlig skystrategi.

Mange SMBer bruker sky-verktøy i forretningskritiske prosesser, men få har en dokumentert skystrategi. Vi møter mange som er godt i gang med overgangen til skyen. Flere av disse møter samme utfordring; at det ikke ligger en strategi til grunn for valgene som er tatt, og plutselig brukes flere verktøy med overlappende funksjoner. Dette kan føre til unødvendige kostnader, ineffektivt arbeid og redusert sikkerhet.
Valg av skytjeneste og -verktøy

Det viktigste formålet med å utarbeide en skystrategi er å ende opp med en kombinasjon av tjenester og verktøy som passer deres behov, og som er i tråd med bedriftens langsiktige mål. Det er først når denne kombinasjonen er på plass at verdien i skyen virkelig utnyttes.

Reduserte kostnader

I mange tilfeller vil antallet verktøy, og dermed lisenskostnader, gå ned etter en god kartlegging og utforming av en skystrategi. Det er derfor like viktig å vurdere hvilke tjenester og verktøy som ikke skal brukes, som å finne ut hvilke dere skal bruke.

De store sky-plattformene som Google Workspace og Microsoft 365 “bare fungerer”, og det vil også derfor være reduserte kostnader når det kommer til support og vedlikehold. Ved å bruke en anerkjent skyleverandør vil man kunne dra nytte av deres kontinuerlige vedlikehold og forbedring av plattformen.

Økt produktivitet

Ineffektivitet på arbeidsplassen betyr tapte inntekter som følge av unødvendig tidsbruk. Ved å ha en dårlig forankret strategi og flere verktøy vil ikke de ansatte ha kontroll på hvor data lagres eller hvilke verktøy som skal brukes, noe som vil påvirke produktiviteten. Med gode, forankrede valg av tjenester og verktøy vil ikke antallet verktøy lenger være en tidstyv. De aller fleste verktøy kan også integreres på tvers av hverandre slik at informasjon flyter enkelt mellom verktøy og systemer.

Ved å ha en god kartleggingsfase, hvor ansattes behov blir vurdert og tatt hensyn til, vil også de ansatte ha en enkel IT-hverdag og bruke teknologien til det som er tiltenkt. Nemlig å tilrettelegge for verdiskapning.

Økt sikkerhet

Med flere integrerte sky-verktøy vil også sikkerhetstiltak enkelt kunne bli implementert på tvers av verktøy. Flere og flere verktøy kan implementeres i en Single Sign-On (SSO) løsning. Dette gjør at de samme innloggingsdetaljene kan brukes på alle verktøy, samtidig som sikkerheten til innloggingsdetaljene styres fra ett system. Dette vil øke kontrollen på sluttbrukerenes passordrutiner og samsvar med tanke på passord og multi-faktor-autentisering kan også påtvinges gjennom et system.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no