Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Avtalesignering Frend

Fyll ut skjema nedenfor.

Oppsummerte betingelser Frend Digital AS:

Disse betingelsene gjelder ved rådgiving, utvikling, vedlikehold, reparasjon og andre tjenester levert av Frend Digital AS.

  • Faktura forfaller til betaling 14 dager etter fakturering med automatisk purring og eventuell inkasso. Alle priser blir kommunisert eks. mva.

  • Standard timepris er fra 1600,- for alle tjenester, dersom ikke annet er avtalt. Det faktureres per påbegynte halvtime.

  • Timepriser kan variere med konsulent og avtale.

  • Kunde kan avbryte ethvert oppdrag før fullførelse mot at Frend blir kompensert for påløpt arbeidstid.

  • Løsninger, systemer, driftsavtaler, tjenester og verktøy Frend utvikler eller administrerer for kunde har 2 års bindingstid. Bindingstiden fornyes deretter med 12 måneder løpende.

  • Ved utvikling og/eller produksjon av tekniske løsninger, kreative løsninger, rapporter, guider eller annet materiale fremstilt av Frend gis Kunde kun begrenset bruksrett over dette. Bruksretten er begrenset til Kunde.

  • Frend kan ikke holdes ansvarlig for feil og mangler fra tredjeparter, inkludert underleverandørene til Frend. Dette med mindre feilen/mangelen skyldes uaktsom eller forsettlig handling av Frend.

  • Frend står ikke ansvarlig for brukerfeil som følge av dårlig etterlevelse av rutiner, misforståtte råd eller annet.

  • Frend og Kunde forplikter seg til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger, eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap som de har fått kjennskap til under Frends arbeid ved bedriften. Dette gjelder også etter fullført oppdrag.

  • Ved tvist knyttet til oppdrag skal Frends hjemting være verneting.