Norwegian Fashion Hub teamer opp med Frend

Tekst: Henrik Ruud

Publisert:

Målet med prosjektet var å forbedre merkevarenes nettbutikker og digitale kundereiser.

Sammen med Norwegian Fashion Hub gjorde vi et innsiktsprosjekt for merkevarer innen mote. Helt konkret jobbet vi med CalaJade, Norwegian Rain, FWSS og Kastel Shoes.
Et nytt og spennende samarbeid

Norwegian Fashion Hub ble grunnlagt i 2014, og er en samarbeidsbasert bransjeorganisasjon for norske merkevarer innen mote og tilbehør. Formålet er å gjøre det enklere å samarbeide i en nokså stor og kompleks bransje. Nå har de inngått et samarbeid med Frend, og sammen skal vi se på hvilke grep prosjektdeltakerne kan ta for å forbedre både nettbutikker og digitale kundereiser. Vi har også et internasjonalt perspektiv, som tar for seg hvordan norske motemerker kan lykkes internasjonalt.

Metoder og kartlegging

Vi jobbet med tjenestedesign og metoder som:

  • Intervjuer med prosjektdeltakerne

  • Visuell kartlegging av kundereisen

  • Brukerintervjuer

  • Service blueprint

  • Workshops

  • Teknisk analyse

I tillegg brukte vi verktøy som Google Analytics, Hotjar med flere til å lage og teste hypoteser.

Vi gleder oss til å se hvilke resultater prosjektet gir for både prosjektdeltakerne og Norwegian Fashion Hub sine medlemmer.

Litt mer om Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub er en arena for kompetansedeling, posisjonering av norsk motebransje, utdanning og prosjektsamarbeid. Medlemmer av Norwegian Fashion Hub får tilgang til en portefølje av kompetanse-programmer, hvor det blant annet finnes relevante webinarer, seminarer og pedagogiske kurs. Alle programmene er utviklet og basert på medlemmets nåværende og fremtidige behov.

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no