Film & Kino

HubSpot CRM erstattet lokale adresselister, flerfoldige Excel-ark og utsending av masse-epost i Outlook og lokal server

HubSpot CRM erstattet lokale adresselister, flerfoldige Excel-ark og utsending av masse-epost i Outlook og lokal server

Verktøy

  • HubSpot CRM

  • HubSpot API

Resultat

  • Økte muligheter for markedsføring og informasjonsutsending

  • Bedre medlems- og kundeforhold

  • Reduserte kostnader

HubSpot CRM erstattet lokale adresselister, flerfoldige Excel-ark og utsending av masse-epost i Outlook og lokal server

Film & Kino hadde en lokal server for å holde oversikt over kontakt- og driftsinformasjon om kinoer og spillesteder i Norge, men denne ble lite brukt. Samtidig ble Outlook brukt til masseutsendelse av e-post og lagring av kontaktlister.

Vi anbefalte å gå over til et CRM som kunne erstatte både lokal server, e-postutsending og lagring av kontaktlister.

I løpet av sommeren 2020 eksporterte, strukturerte og organiserte vi data fra flere forskjellige kilder, blant annet Outlook og lokal server. Denne dataen ble satt i system og importert til et felles CRM for all informasjon. Det ble også utviklet en synkronisering fra en ekstern database med informasjon om kinoer i Norge.

Nå har Film & Kino et CRM som fungerer som et oppslagsverk og kontaktregister på kinoer, presselister og kontakter i Norge, samtidig som det brukes til å sende ut informasjon og markedsføring.

Resultater
  • Økte muligheter for markedsføring og informasjonsutsending

  • Bedre medlems- og kundeforhold

  • Reduserte kostnader

Om kunden

Film & Kino er en bransjeorganisasjon med 34 ansatte som jobber for Kino-norges interesser og vilkår.

La oss ta en prat!

Håkon Røsten

CFO / Rådgiver

993 57 742

haakon@frend.no