Ness, Risan & Partners

Skreddersydde kurs i Microsoft 365

Skreddersydde kurs i Microsoft 365

Verktøy

  • Microsoft 365

  • SharePoint

  • Teams

Resultat

  • Økt kompetanse og innsikt i mulighetene i Microsoft 365

  • Bedre og mer effektiv digital samhandling

  • Tilrettelagt for skybasert og moderne arbeidsmetoder

Skreddersydde kurs i Microsoft 365

Da NRP implementerte Microsoft 365 som skyplattform ønsket de å utnytte mulighetene som fantes. Etter kartlegging og behovsanalyse utviklet vi skreddersydde kurs i Microsoft 365 som har bidratt til kompetanseheving og lagt til rette for effektiv digital samhandling.

Etter at NRP erstattet sin serverbaserte løsning med Microsoft 365, kunne de endre måten de jobbet på. For å identifisere og etablere best practice trengte de mer innsikt og opplæring i det nye verktøyet, og kontaktet oss for bistand.

Etter kartlegging av systemer, arbeidsprosesser og behov i de ulike avdelingene utviklet vi skreddersydde kurs i Microsoft 365. Kursene inneholdt blant annet grunnleggende informasjon om Microsoft 365, SharePoint, dokumentbehandling og Teams.

Prosjektleder og kursholder Martin holdt alle kursene digitalt.

Det ble holdt kurs i tre ulike etapper, hvorav alle kursene var dynamiske og skreddersydde med utgangspunkt i NRPs egne arbeidsprosesser.

Nå er de bedre rustet for fremtiden med økt kompetanse og innsikt i hvilke muligheter som finnes i Microsoft 365.

Resultater
  • Økt kompetanse og innsikt i mulighetene i Microsoft 365

  • Bedre og mer effektiv digital samhandling

  • Tilrettelagt for skybasert og moderne arbeidsmetoder

Om kunden

NRP består av et meglerfirma og tre AIFM (Alternative Investment Fund Managers), som alle er lisensiert av Finanstilsynet, i tillegg til et eiendomsforvaltning firma. NRP tilbyr blant annet investorer corporate finance-tjenester, private og offentlige emisjoner, prosjektfinansiering, kapitalforvaltning, regnskapstjenester og eiendomsforvaltning. Selskapet ble grunnlagt i 2000 av Christian Ness og Ragnvald Risan og har per dags dato mer enn 100 ansatte.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no