Forretningsverdien av god arbeidsstyring

Tekst: Magnus Mysen Holm
Publisert:

En arbeidsstyringsplattform vil kunne gi økt produktivitet, bedre leveranser og mer fornøyde ansatte. Bli kjent med gevinstene virksomheten din kan få med riktig verktøy.

Hva vil du få tilbake for å innføre en arbeidsstyringsplattform som Asana, Monday eller Wrike i virksomheten din?

Her har vi oppsummert noen av de fremste fordelene du kan komme til å oppleve gjennom å ta i bruk denne typen digitale verktøy. Vi har delt det opp i tre områder der dere kan se store gevinster: 1) produktivitet, 2) prosjekter og prosesser, og 3) organisatorisk og operasjonelt.

Nøkkelinnsikter

En arbeidsstyringsplattform som Asana kan gi følgende fordeler:

  • 30-50 prosent mindre tid brukt på e-post, møter, administrativt arbeid og leting etter informasjon

  • Bedre koordinering og oversikt over egne og andres arbeidsoppgaver, status på prosjekter og prosesser, og hva som er neste skritt

  • Økt kvalitet og flere oppgaver og prosjekter levert innen fristen

  • 5,5 prosent netto produktivitetsøkning per daglige bruker*

* Kilde: The Business Value of Asana – undersøkelse gjort av IDC for Asana

Bedre koordinering, oversikt og kontroll

Det er kort sagt tre typer digitale verktøy en moderne virksomhet trenger for god produktivitet og samhandling:

1) filer og lagring

2) kommunikasjon

3) koordinering

De fleste bedriftene vi jobber med har grei kontroll på punkt 1 og 2 – for eksempel Google Drive for filer og lagring, og mail og Slack for ekstern og intern kommunikasjon.

Det mange mangler, er en plattform for koordinering på toppen som bringer det hele sammen – som knytter filene og kommunikasjonen til konkrete oppgaver, og gir oversikt over hvem som skal gjøre hva, når – og hvorfor.

Dette er bakgrunnen for hvorfor en arbeidsstyringsplattform kan gi store og direkte gevinster for virksomheten, i form av bedre koordinering, bedre kontroll på leveranser – og frigjort tid.

Produktivitet

En undersøkelse gjort av IDC for Asana viste at daglige brukere av plattformen har halvert tiden de bruker på å finne informasjon – og har kuttet en tredjedel av tiden brukt på e-post og administrativt arbeid.

Dette kan utgjøre mye tid: En McKinsey-undersøkelse har vist at en gjennomsnittlig arbeidstaker bruker 28 prosent av tiden sin på å lese og besvare e-post – nesten en tredjedel av arbeidsdagen. Leting etter informasjon, internt samarbeid og kommunikasjon spiser opp til sammen ytterligere 33 prosent av tiden.

På en arbeidsstyringsplattform kan brukerne til enhver tid se hva de skal gjøre, og finne informasjonen og ressursene de trenger for å gjøre det. Visualiseringer, rapporter, automatiseringer, ressursallokering og andre smarte funksjoner gjør det samtidig enkelt for ledere å se de store linjene og jobbe på smartere måter.

Tilbakemeldinger fra kollegaer og eksterne blir også enkle å ta i mot og se i sammenheng med oppgaven som gjøres, som også bidrar til at du kan bli enda mer effektiv.

Tiden som frigjøres kan i stedet brukes på verdiskapende aktiviteter. Ifølge IDC kan daglige Asana-brukere frigjøre 79 prosent mer tid til kreativt og innovativt arbeid – tilsvarende syv timer i uken per bruker.

Prosjekter og prosesser

Du kan komme langt i å sette opp et hus med en hammer og en håndsag. Men du gjør livet enklere for deg selv – og kommer raskere til mål – med profesjonelle verktøy.

Sånn er det også når du jobber digitalt.

Gjennom å gi oversikt og styrke virksomhetens evne til koordinering og samarbeid, legger en arbeidsstyringsplattform til rette for raskere gjennomføring av prosjekter og prosesser – med høyere kvalitet på leveransene.

Virksomheter som bruker Asana fullfører ifølge IDC prosjekter i snitt en uke raskere, og leverer 34 prosent flere prosjekter på tiden.

Organisatorisk og operasjonelt

bilde

Det er en myte at man er mer effektiv ved å jobbe med mange oppgaver samtidig. Når du multitasker, sprer du oppmerksomheten din utover mange oppgaver – og det sier seg nesten selv at det ikke er heldig.

Med et arbeidsstyringsverktøy blir det enklere å se hva som skal gjøres når, og i hvilken rekkefølge. Det blir enklere å prioritere og få unnagjort oppgaver – én av gangen.

Bedre oversikt og kontroll over oppgavene sine kan også gi økt trivsel. Ansatte som vet hva som forventes av dem og hvilke arbeidsoppgaver de har, trives og blir lengre i jobben. Dette skaper mindre gjennomtrekk på arbeidsplassen, som er lønnsomt for enhver arbeidsgiver.

Undersøkelsen fra IDC for Asana kom fram til at verktøyet i snitt gir hver enkelt ansatt 2,5 uke mer produktiv tid i løpet av et år. Tallene vil være sammenlignbare for andre plattformer.

Hvor mye verdi kan nye digitale verktøy skape i din bedrift?

Det er viktig at dere velger et verktøy som passer til deres virksomhet og at man ser helheten i verktøymiksen. Vi hjelper dere gjerne med å velge riktig plattform for arbeidsstyring.

Ta kontakt, så kan vi sammen lage en løsning som er skreddersydd for deres behov.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no