Prosjektverktøy og arbeidsstyringsplattformer

Asana, Planner, Jira eller Monday? Bruk verktøyene riktig og jobb mer effektivt.

Visste du at bedrifter som benytter en arbeidsstyringsplattform bruker 55% mindre tid på å lete etter informasjon?

Ved å samle kommunikasjon, prosesshåndtering, prosjektstyring og ressursallokering i et og samme verktøy, frigjøres tid til verdiskapende aktiviteter. Vi hjelper dere med å utnytte mulighetene i plattformen dere bruker i dag, eller med å velge den som passer for dere.

‘ Vi får gjort tre ganger så mye med nye digitale verktøy. ’

Anders Kvamme Jensen, Daglig Leder i AKJ

Vår prosess

Uansett om dere ønsker å utnytte mulighetene i en plattform dere allerede har, eller ønsker hjelp til valg av plattform, så er prosessen ganske lik:

  1. Kartlegge behov i en Frendly Workshop

  2. Foreslår løsning og prosess

  3. Utvikle og implementere

  4. Lære opp alle ansatte

  5. Forvalte og forbedre

La oss ta en prat!

Sondre Brekke

Team Lead

240 22 027

sb@frend.no