AKJ

Finanshuset får gjort tre ganger så mye med nye digitale verktøy

Finanshuset får gjort tre ganger så mye med nye digitale verktøy

Verktøy

 • Salesforce

 • Asana

 • Microsoft 365

 • InTune/Endpoint

 • SharePoint

 • Teams

 • ChatGPT

 • Microsoft Copilot

 • Mimecast

 • MailChimp

 • PC

 • Mac

Resultat

 • "Vi får gjort tre ganger på mye"

 • Forbedret digital samhandling

 • Mer effektive og strømlinjeformede prosesser

 • Økt innovasjonstakt og videreutvikling med en skybasert og moderne teknologi-rigg

Finanshuset får gjort tre ganger så mye med nye digitale verktøy

Sammen har vi transformert måten AKJ jobber på, sørget for mer fornøyde og effektive ansatte og rigget for videre vekst. “Vi får gjort tre ganger så mye” sier daglig leder Anders Kvamme Jensen.

Høsten 2020 gjennomførte vi et innsiktsprosjekt og la en plan for hvordan AKJ kan legge til rette for videre vekst gjennom bedre utnyttelse av mulighetene i digitale verktøy og moderne teknologi.

Under corona-situasjonen ble det tydelig for AKJ at de digitale løsningene og mulighetene ble utnyttet på en måte som verken drev selskapet videre eller la til rette for digital samhandling og effektivitet. Det var, som hos mange andre, mye armer og ben. Og ikke minst mange forskjellige systemer.

Vi gjennomførte et prosjekt over to måneder med tre faser: 1) innsikt, 2) analyse og 3) anbefaling av tiltak og fremdriftsplan (roadmap). Vi snakket med ledelsen, intervjuet flere av de ansatte og dykket ned i teknologien og prosessene til alle avdelingene. Vi så blant annet på:

 • IT-funksjonen, strukturer og leverandører

 • CRM

 • Digital markedsføring og markedsføringsautomatisering

 • Digital produktivitet og samarbeid

 • Fillagring og deling

 • Videomøter

 • IT-infrastruktur

 • “Shadow IT”

 • IT-sikkerhet

og en del annet.

‘ Frend er den mest produktive og personlige samarbeidspartneren vi har hos AKJ, uansett bransje. ’

Anders K. Jensen, Executive Chairman

– Frend fikk ansvaret med å redesigne og samle alle våre verktøy på en enkelt operasjonsplattform med Salesforce som hjertet.

Magnus og Henrik hadde i løpet av én måned produsert både roadmapen, startet implementeringen og skapt entusiasme som neppe kan matches innen IT.

Etter seks måneder har vi transformert måten vi jobber på vi får gjort minst tre ganger så mye.

Anders Kvamme Jensen
Transformert digitalt samarbeid

Etter å ha analysert prosessene og samhandlingen i AKJ ble det tydelig at de manglet et verktøy som kunne løse behov knyttet til oppgavehåndtering, prosjektstyring, prosesshåndtering og kommunikasjon på en bedre måte. Teams og Planner holdt ikke mål.

Det stod mellom løsningene Asana og Wrike. Vi landet på Asana på grunn av brukervennlighet og har aldri sett oss tilbake. AKJ bruker nå en kombinasjon av Teams og Asana for internkommunikasjon og samarbeid.

“Vi får gjort tre ganger så mye” sier Anders Kvamme Jensen, daglig leder i AKJ, om Asana og den nye riggen deres i et intervju med DigitalNorway.

Les mer om hvordan Asana har ført til økt effektivitet, transparens og samhandling i AKJ her 

Modernisert og fremtidsrettet teknologi-rigg

En del av løsningene til AKJ var ikke topp moderne eller riktig med tanke på ambisjonene og behovene deres. Vi har derfor tatt en rekke grep som sørger for at verktøyene de bruker og måten de jobber på er mer moderne og fremtidsrettet. Grepene inkluderer blant annet å flytte løsninger til skyen og implementere nye verktøy.

Økt sikkerhet

AKJ forvalter store summer og jobber blant annet innenfor krypto. “Sikkerhet som en bank” er det vi jobber etter. Derfor har vi implementert en rekke sikkerhetstiltak over hele linja. Det inkluderer blant annet: fjernadministrering av klienter, et avansert system for e-postsikkerhet, identitet- og tilgangsstyring og mye mer.

I tillegg til de “harde” aspektene ved sikkerhet jobber vi med det menneskelige også. Bevissthet, kultur og prosesser for samsvar er nøkkelord her.

Ett kontaktpunkt for alt innen klassisk IT, digitalt samarbeid og CRM

En annen viktig grunn til at samarbeidet er så vellykket er at Frend fungerer som AKJ sin CDO (chief digital officer) innen klassisk IT, digitalt samarbeid og CRM. Vi har god innsikt i AKJ sine behov, utfordringer og muligheter samtidig som vi forstår mulighetene i teknologi. Vi hjelper de derfor med mye mer enn bare “klassisk IT” og det skaper virkelig resultater.

Når de ansatte eller ledelsen har utfordringer som de tror kan løses med teknologi kommer de til Frend. Vi hjelper dem med å oversette forretningsbehovene deres til konkrete teknologiske løsninger. Noen ganger krever det nye systemer og løsninger, andre ganger bruker vi riggen de har.

I tillegg er det betydelig lettere for de ansatte å forholde seg til én leverandør når de trenger hjelp eller vil sparre.

Vi har kommet et godt stykke på vei og har allerede begynt å se store resultater.

Resultater
 • Transformert digitalt samarbeid

 • Økt effektivitet, transparens og samhandling

 • Mer effektive og strømlinjeformede prosesser

 • Mer fornøyde ansatte

 • Modernisert og fremtidsrettet teknologi-rigg

 • Økt sikkerhet

 • Ett kontaktpunkt for alt innen klassisk IT, digitalt samarbeid og CRM

Om kunden

AKJ er en hybrid innen finansverdenen og tilbyr globale meglertjenester, digitale verktøy og spesialistkompetanse til hedgefond. AK Jensen Group Limited er et globalt selskap styrt fra New York, London, Malta og Oslo og eies av aksjonærer som samlet har over 18 milliarder dollar i forvaltningskapital. Konsernet har siden 1995 betjent hedgefond og institusjonelle kunder i 35 land rundt om i verden. Når deres kunder skal plassere sin kapital, er det først og fremst trygghet de søker.

Bilde av person

Let's be Frends!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no