7 spørsmål ledere bør stille til IT-sikkerheten

Det er til syvende og sist en leders ansvar å beskytte bedriftens digitale verdier. Har du kontroll på bedriftens IT-sikkerhet?

7 av 10 virksomheter rammes av dataangrep...

...og hele 64% av angrepene skyldes menneskelig feil, ifølge PwCs cyberrapport fra 2019.

Med et voksende trusselbilde er Norske SMBer sårbare mot cyberkriminalitet. Derfor må holdninger som “det skjer ikke med oss” og “vi har viktigere ting å holde på med” endres, og det fort.

IT-sikkerhet handler i bunn og grunn om å beskytte bedriftens digitale verdier mot dataangrep, og det blir som regel lederes ansvar å sørge for at det grunnleggende er på plass.

Vi har samlet 7 spørsmål ledere bør stille til bedriftens IT-sikkerhet.