Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Anbefalte verktøy for sømløs digital samhandling

Hvilke verktøy bør dere ha for å jobbe smart i 2022? I denne e-boken finner du de verktøyene vi har best erfaring med for bedre digital samhandling og informasjonsflyt i SMBer.

Tre kategorier av samhandlingsverktøy

Når vi snakker om digital samhandling deler vi det som regel inn i tre hovedkategorier av verktøy som er relevante for de fleste små og mellomstore bedrifter.

I denne e-boken anbefaler vi verktøy innen kategoriene som er listet opp nedenfor. Alle verktøyene i e-boken er listet opp i tilfeldig rekkefølge.

Fil, deling og samskriving
  • Skybasert fillagring

  • Verktøy for samskriving i dokumenter

Meldinger og kommunikasjon
  • Chat-basert kommunikasjon

  • Videomøter

  • Digitale møterom

  • Delte kalendere

  • E-post

Prosjekt- og arbeidsstyring
  • Oppgavehåndtering

  • Prosjektstyring

  • Abeidstyring