Gratis Copilot-kartlegging

Før dere kan ta i bruk Copilot, må det gjøres en teknisk implementering. I tillegg må dere ha en plan for å lære opp brukerne og rulle det ut i organisasjonen.

Vår gratis kartlegging innebærer at vi ser på følgende:

1. Er filer og data søkbart og sikkert?
2. Er de tekniske Copilot-kravene på plass?
3. Har dere en plan for opplæring og brukeradopsjon?
Oppsummering og anbefaling
‘ Jeg vil spesielt trekke fram menneskene hos Frend, de er flinke, tålmodige og tilpasser seg oss i en svært hektisk hverdag. Anbefaler Frend på det sterkeste. ’

Arnstein Stamnes, Direktør Eiendomsdrift i Mustad Eiendom