Gratis Copilot-kartlegging

Før dere kan ta i bruk Copilot, må det gjøres en teknisk implementering. I tillegg må dere ha en plan for å lære opp brukerne og rulle det ut i organisasjonen.

Vi tilbyr gratis Copilot-kartlegging til bedrifter over 20 ansatte. Kartleggingen innebærer at vi ser på følgende:

1. Er filer og data søkbart og sikkert?
2. Er de tekniske Copilot-kravene på plass?
3. Har dere en plan for opplæring og brukeradopsjon?
Oppsummering og anbefaling
‘ I min rolle som ansvarlig for AI-utvikling hos Bryn Aarflot, er jeg imponert over hvordan Frend har revolusjonert vår tilnærming til teknologi.  ’

Sebastian Stigar, Attorney-at-law, Partner