1 Hjelpende Hånd

Med den nye teknologiriggen kan 1HH levere bedre tjenester til sine kunder og er rigget for fremtiden.

Med den nye teknologiriggen kan 1HH levere bedre tjenester til sine kunder og er rigget for fremtiden.

Verktøy

 • Prosjektstyring

 • CRM

 • API

 • Zapier

 • Wordpress

 • Google Workspace

 • Mac og PC

Resultat

 • Ny og fremtidsrettet teknologirigg

 • Bedre og mer effektive digitale tjenester

 • Automatisering av rutineoppgaver

Med den nye teknologiriggen kan 1HH levere bedre tjenester til sine kunder og er rigget for fremtiden.

Samarbeidet med 1 Hjelpende Hånd (1HH) startet med en workshop der vi kartla deres daværende teknologi, mål, utfordringer og muligheter. På bakgrunn av resultatene ryddet vi opp og utviklet nye digitale tjenester.

1HH hadde kommet godt i gang med teknologibruk og moderne digitale verktøy, men slet med å få verktøyene til å jobbe sammen for å øke lønnsomheten og optimalisere driften. Teknologien skapte på mange måter flere utfordringer enn muligheter.

Sammen med 1HH la vi en plan og strategi for digitalisering og bruk av teknologi i selskapet. Målet var å løse interne utfordringer og å få teknologien til å skape verdi, langsiktig lønnsomhet og økt konkurransefortrinn. Vi integrerte separate systemer og automatiserte informasjonsflyt for å eliminere støy og menneskelige feil.

‘ Frend har hjulpet oss med å rydde opp i IT-rotet og fått skikkelig sving på våre digitale tjenester og digitaliseringsreise. Å jobbe med Frend er både morsomt og en viktig del av vår videre vekst og digitale utvikling. ’

Michael Malling, Daglig leder

Det var viktig å ikke gjøre alt på en gang da menneskene og implementeringen i organisasjonen var minst like viktig som nye systemer og funksjoner. For å sikre brukeradopsjon er implementeringen gjort i flere faser og 1HH tar stadig nye steg i digitaliseringsreisen.

Vi gleder oss til å fortsette å hjelpe dere med å ta digitale steg!

Resultater
 • Ny og fremtidsrettet teknologirigg

 • Bedre og mer effektive digitale tjenester

 • Automatisering av rutineoppgaver

 • Bedre digital samhandling

 • Riktigere og mer stabile IT-løsninger

 • Økt effektivitet

 • Økt IT-sikkerhet

Om kunden

1 Hjelpende Hånd er en totalleverandør av vaktmestertjenester innen drift og vedlikehold.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no