Agera

Enklere, sikrere og mer effektiv IT for Agera

Enklere, sikrere og mer effektiv IT for Agera

Verktøy

  • Google Workspace (G Suite)

  • Blandet miljø (Mac og PC)

  • Office 365

  • CrashPlan

Resultat

  • Enklere IT

  • Bedre digital samhandling

  • Økt IT-sikkerhet

Enklere, sikrere og mer effektiv IT for Agera

Samarbeidet med Agera startet med rådgivning på maskinvare og oppsett for nyansatte. Som de fleste andre unge bedrifter var ikke IT-struktur førsteprioritet i oppstarten, og vi så at flere aspekter kunne optimaliseres.

En effektiv kartlegging viste mangel på standardisert oppsett, private skykontoer på maskiner og bedriftsdata på kontoer som ikke var eid av selskapet. Summen av dette utgjorde en unødvendig IT-risiko, unødvendige IT-kostnader og for liten grad av kontroll på selskapets data.

Sammen kom vi frem til en IT-struktur som kunne skaleres og sørget for at Agera eide alle kontoer som ble brukt. Vi satt opp Google Workspace (G Suite) som produktivitetsplattform og samlet data i Google Disk.

‘ Frend tar hånd om ITen vår på en forutsigbar og proaktiv måte. Rask responstid, god rådgiving og fleksible løsninger kjennetegner samarbeidet vårt. ’

Andreas Wabø, daglig leder

For å mitigere risiko for dataangrep har vi implementert sikkerhetstiltak på bruker-, domene- og systemnivå og definert et tilpasset oppsett av enheter og programvare.

En felles opplærings-workshop etter de største endringene la grunnlaget for brukeradopsjon og tilbakemeldinger. Basert på tilbakemeldingene fra brukerne ble det gjort justeringer for enda bedre arbeidsflyt og vi itererer fortsatt løsningene på bakgrunn av tilbakemeldinger.

Ageras driftsavtale sikrer rask responstid, skreddersydde løsninger og rådgivere som kjenner deres behov og arbeidsmåte. Vi drifter deres forretningskritiske systemer og infrastruktur, samt onboarding av nyansatte så de kan skape umiddelbar verdi for sine kunder.

Om kunden

Agera er et konsulent- og ventureselskap som hjelper etablerte virksomheter å innovere og startups å skalere.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no