Avdeling for Global Helse

Oppsett av Microsoft 365 og Teams

Oppsett av Microsoft 365 og Teams

Verktøy

  • Digital arbeidsplass

  • Skyløsninger

  • IT-sikkerhet

  • Digital Samhandling

  • Opplæring

Resultat

  • Driftssikker løsning med økt sikkerhet og fleksibilitet

  • Mer effektive og fornøyde ansatte

  • Bedre og smartere digital samhandling med gode løsninger for fildeling, kommunikasjon og samarbeid

  • Enklere og bedre digital kompetanseoverføring

Oppsett av Microsoft 365 og Teams

Avdeling for Global Helse hadde et suboptimalt oppsett for digital samhandling og kom til oss for å få Microsoft 365 og Teams satt opp, med tilstrekkelig sikkerhet og fleksibilitet.

Bestillingen var tydelig - de ønsket en driftssikker løsning som som la til rette for samarbeid, kommunikasjon og fildeling. Etter en effektiv kartlegging var det tydelig at Microsoft 365 med Teams og SharePoint i spissen dekket behovene.

Oppsettet og arkitekturen bygget videre på den eksisterende løsningen og ble koblet til et eget domene for fleksibilitet og kontroll. Med Teams og SharePoint tett integrert samler de nå kommunikasjon, dokumentasjon og oppgavehåndtering for relevante personer på relevante steder.

Opplæring av superbrukere gir fleksibilitet til å gjøre løpende justeringer, samtidig som grunnleggende sikkerhet er ivaretatt. Den nye løsningen gjør det enklere å utdanne egne fagpersoner, ved hjelp av kompetanseoverføring mellom OUS og institusjonene

Global Helse i Teams møte
Om kunden

Avdeling for global helse ble etablert i 2008 etter initiativ fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avdelingen er administrativt ansvarlig for faglige samarbeidsprosjekter mellom OUS og universitetssykehus i flere andre land - per dags dato Palestina, Etiopia, Malawi og India. Avdelingen assisterer avdelingene i utforming av prosjektsøknader og følger opp prosjektene med hensyn til rekruttering, økonomikontroll og rapportering.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no