SharePoint & Teams

Visste du at når du oppretter en ny kanal i Teams, så opprettes det en tilsvarende mappe i SharePoint?

Mange bedrifter har og bruker Teams og SharePoint, men vi ser fire utfordringer som går igjen, og igjen:

1. For stor fleksibilitet
2. Vanskelig å holde oversikt over team og områder
3. Usikkerhet knyttet til tilgangsstyring, samsvar og sikkerhet
4. Tungvint å finne filer

Kjenner du deg igjen i en eller flere av utfordringene over? Vi hjelper dere gjerne med bedre arkitektur, oppsett og opplæring.

‘ Prosjektet med Frend hjalp oss å forme SharePoint slik at det vart tilpassa vår måte å jobbe på, og hjalp meg å skjønne korleis eg skulle bygge eit system for å forenkle kvardagen til både meg sjølv og kollegaene mine. ’

Liv Sigrun Nykos Midtun, IT-medarbeider i AiR

Automatisert tagging i SharePoint og Teams

Få bedre struktur, mindre rot og bedre søkbarhet.

  Les mer om Frend Meta

Vår prosess

  1. Kartlegge behov i en Frendly Workshop

  2. Foreslår løsning og prosess

  3. Utvikle og implementere

  4. Lære opp alle ansatte

  5. Forvalte og forbedre

Fyll ut skjemaet for å bli kontaktet