Videoserie: Hva er Microsoft Viva? - Introduksjon

Mulighetene med Microsoft Viva er mange. I denne videoserien fokuserer vi på hvordan du best kan utnytte funksjonene som inngår i vanlige lisenser for virksomheter.