Videoserie om Microsoft Viva: Engage

43% av ledere mener relasjonsbygging er den største utfordringer med remote arbeid. Viva Engage løser dette med sosiale fellesskap.