SharePoint & Teams

Visste du at når du oppretter en ny kanal i Teams, så opprettes det en tilsvarende mappe i SharePoint?

Mange bedrifter har og bruker Teams og SharePoint, men vi ser fire utfordringer som går igjen, og igjen:

1. For stor fleksibilitet
2. Vanskelig å holde oversikt over team og områder
3. Usikkerhet knyttet til tilgangsstyring, samsvar og sikkerhet
4. Tungvint å finne filer

Kjenner du deg igjen i en eller flere av utfordringene over? Vi hjelper dere gjerne med bedre arkitektur, oppsett og opplæring.

‘ Prosjektet med Frend hjalp oss å forme SharePoint slik at det vart tilpassa vår måte å jobbe på, og hjalp meg å skjønne korleis eg skulle bygge eit system for å forenkle kvardagen til både meg sjølv og kollegaene mine. ’

Liv Sigrun Nykos Midtun, IT-medarbeider i AiR

Automatisert oppsett av Teams for gjentakende arbeidsflyter og prosjekter. Få bedre struktur, mindre rot og bedre søkbarhet.

  Les mer om Frend Meta

Bedre arbeidsflyt med Frend Meta

Vår prosess

  1. Kartlegge behov i en Frendly Workshop

  2. Foreslår løsning og prosess

  3. Utvikle og implementere

  4. Lære opp alle ansatte

  5. Forvalte og forbedre

Fyll ut skjemaet for å bli kontaktet