Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

3 muligheter med intranett i SharePoint

Med intranett i SharePoint kan du blant annet skreddersy brukeropplevelser, automatisere manuelle prosesser og hente ut rapporter og statistikk.