Intranett i SharePoint

Visste du at et intuitivt og brukervennlig intranett kan øke effektiviteten i bedriften med opp til 20%?

‘ Prosjektet med Frend hjalp oss å forme SharePoint slik at det vart tilpassa vår måte å jobbe på, og hjalp meg å skjønne korleis eg skulle bygge eit system for å forenkle kvardagen til både meg sjølv og kollegaene mine. ’

Liv Sigrun Nykos Midtun, IT-medarbeider i AiR

Med intranett i SharePoint kan du…

  • skreddersy brukeropplevelser,

  • automatisere manuelle prosesser

  • hente ut nyttige rapporter

og mye mer.

Ved å skreddersy Sharepoint, lage en mer intuitiv navigasjon og tilpasse brukergrensesnittet til å ligne andre plattformer bedriften bruker, kan dere øke effektiviteten med opp til 20%.

Vår prosess

  1. Kartlegge behov i en Frendly Workshop

  2. Foreslår løsning og prosess

  3. Utvikle og implementere

  4. Lære opp alle ansatte

  5. Forvalte og forbedre

Fyll ut skjemaet for å bli kontaktet