Bruk SharePoint som intranett, øk effektiviteten!

Visste du at et intuitivt og brukervennlig intranett kan øke effektiviteten i bedriften med opp til 20%?

Med intranett i SharePoint kan du skreddersy brukeropplevelser, automatisere manuelle prosesser og hente ut nyttige rapporter.

Ved å skreddersy Sharepoint, lage en mer intuitiv navigasjon og tilpasse brukergrensesnittet til å ligne andre plattformer bedriften bruker, kan dere øke effektiviteten med opp til 20%.

‘ Prosjektet med Frend hjalp oss å forme SharePoint slik at det vart tilpassa vår måte å jobbe på, og hjalp meg å skjønne korleis eg skulle bygge eit system for å forenkle kvardagen til både meg sjølv og kollegaene mine. ’

Liv Sigrun Nykos Midtun, IT-medarbeider i AiR

Vår prosess

Uansett om dere ønsker å utnytte mulighetene i en plattform dere allerede har, eller ønsker hjelp til valg av plattform, så er prosessen ganske lik:

  1. Frendly Workshop: Kartlegging av behov

  2. Forslag til løsning og beskrivelse av prosess

  3. Implementering og etablering av rutiner

  4. Opplæring av alle ansatte

  5. Drift / Support

Fyll ut skjemaet for å bli kontaktet

La oss ta en prat!

Lucas Bjerke Valbøll

Konsulent

466 93 811

lucas@frend.no