Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Bygdekinoen

Bygdekinoen

Beskrivelse

Bedre forutsigbarhet i drift og kostnader med ny maskinvare og moderne IT-løsninger

Verktøy

 • Azure

 • Star EMEA

 • Microsoft 365

 • SharePoint

 • Monitorering

 • Android

 • Microsoft InTune

 • Blandet miljø (PC og Mac)

Resultat

 • Økt mobilitet og oppetid

 • Standardisert maskin- og programvare

 • Forutsigbarhet i IT-drift og -kostnader

Implementering og opplæring nytt utstyr ble gjennomført en-til-en, og førte til bedre forståelse, brukeradopsjon og økt effektivitet.

Å levere omreisende kinotilbud til distriktene stiller høye krav til oppdatert maskin- og programvare. Maskinistene som er ansvarlige for sitt distrikt er avhengig av driftssikre datamaskiner, god internettilkobling og samspill mellom datamaskin, mobiltelefon og billettsystem.

For Bygdekinoen har vi oppgradert hele maskinparken med datamaskiner, mobiltelefoner og billettskrivere. Oppsettet for alle maskiner ble standardisert med 4G-støtte og Office 365 for e-post, dokumentbehandling og filsynkronisering i skyen.

« Overgang til ny maskinvare og skybasert plattform er et stort steg hvor mye kan gå galt. Frend holdt i hele prosessen og sørget for at vi har endt opp med moderne maskinvare og oppsett av Office 365 som dekker våre behov. »

Arnfinn Inderhaug, Daglig leder

"Opplæringen var effektiv og grundig, som gir resultater i form av lavt behov for support i etterkant og økt effektivitet."

Under implementeringen hadde vi en hel dag med alle maskinister for å overlevere og gjennomgå det nye utstyret en-til-en. Nå gjøres alt på samme måte, uansett hvor i distriktet kinoen skal settes opp.

Med driftsavtale og monitorering av maskinvaren sørger vi for proaktiv IT-support og rask responstid.

Resultater
 • Økt mobilitet og oppetid

 • Minimert tid brukt på IT-trøbbel

 • Standardisert maskin- og programvare

 • Forutsigbarhet i IT-drift og -kostnader

Om kunden

Bygdekinoen er en del av Film & Kino og tilbyr kinoopplevelser på steder som ikke har egen kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler.

Kontakt

Magnus Mysen Holm

Leder for plattformer

913 97 895

magnus@frend.no

Relevant innhold