DiBK

Oppsett og opplæring i Teams på tre dager

Oppsett og opplæring i Teams på tre dager

Verktøy

 • Mac

 • Teams

 • Microsoft 365

 • SharePoint

Resultat

 • Effektiv kommunikasjon

 • Sømløse videomøter i store og små team

 • Integrert fillagring i SharePoint og arbeidsstyring i Planner

Oppsett og opplæring i Teams på tre dager

Med et akutt behov for sømløse videomøter og transparent internkommunikasjon hjalp vi DiBK med å implementere Microsoft Teams på tre dager. Det ble gjort virtuelt og med opplæring gjennom live webinarer.

Direktoratet for Byggkvalitet har Microsoft 365 som kjerneverktøy og bruker SharePoint til fildeling.

Arbeidshverdagen består i stor grad av møtevirksomhet og med 80% av de ansatte på hjemmekontor over natten, oppstod et akutt behov for sømløse videomøter og samhandling i dokumenter.
Sammen med IT-avdelingen gjorde vi en kartlegging av de viktigste behovene for samhandling og satt i gang med oppsett og overføring til Teams fra Skype for Business.

For å onboarde de over 100 ansatte utviklet vi et skreddersydd webinar som ble kjørt i to omganger. På denne måten fikk sørget vi for at alle har samme utgangspunkt og kompetanse for å holde videomøter, jobbe nettbasert med dokumenter og sende direktemeldinger i sine respektive teams og kanaler.

‘ Frend er agile og kjenner våre arbeidsprosesser godt. Dette gjorde at vi fikk løst våre akutte behov i en tid som krever solide, digitale løsninger. ’

Bjørn R. Fyen avdelingsdirektør, Administrasjon og service

Etter oppsettet av Teams har vi fortsatt å kartlegge arbeidsprosesser per avdeling for å optimalisere og effektivisere arbeidsprosessene.

Vi jobber kontinuerlig med itereringer og videre utvikling basert på tilbakemeldinger fra brukerne og behovene til organisasjonen.

Resultater
 • Effektivt oppsett av Teams

 • Brukeradopsjon

 • Økt mestringsfølelse og riktig bruk

 • Effektiv kommunikasjon

 • Sømløse videomøter i store og små team

 • Integrert fillagring i SharePoint og arbeidsstyring i Planner

Om kunden

Direktoratet for Byggkvalitet er et offentlig direktorat med 100+ ansatte som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no