Nordplan

Fra anbefaling til implementering av nytt ERP

Fra anbefaling til implementering av nytt ERP

Verktøy

  • ERP

Resultat

  • En tydelig anbefaling og veikart

Fra anbefaling til implementering av nytt ERP

Når bedrifter i dag skal velge et nytt system for å løse et gitt behov er det et mylder av systemer å velge mellom, og det er vanskelig å finne ut av hvor man skal starte. Å forhøre seg med kolleger og bekjente i samme bransje ved valg av system er som oftest ikke en god løsning, og kan gjøre at man glemmer sin egen bedrifts reelle forretningsmessige behov. Dette var Nordplan klar over, og kontaktet derfor Frend for å få en helhetlig anbefaling på nytt ERP system som skulle dekke deres behov. 

‘ Å forhøre seg med kolleger og bekjente i samme bransje ved valg av system er som oftest ikke en god løsning, og kan gjøre at man glemmer sin egen bedrifts reelle forretningsmessige behov ’

Dennis Nilsson, Team Lead i Frend

I slike prosesser er det viktig å starte med å få innsikt og kjennskap til bedriften gjennom workshops og samtaler, slik at man sammen kan utvikle en kravspesifikasjon for det nye systemet. Dette gjorde vi sammen med Nordplan, og endte opp en omfattende kravspesifikasjon som tydelig definerte behovene, samt vektet de basert hvor viktig det var å dekke dette behovet.

Med kravspesifikasjon utarbeidet gikk vi ut i markedet og hadde samtaler med flere leverandører av ERP systemer som kunne dekke Nordplans behov. Etter en longlist hadde blitt til en shortlist ble det avtalt og gjennomført demoer med de systemene som var aktuelle.

Etter flere demoer og avklarende møter med leverandørerene hadde Frend en tydelig anbefaling for Nordplan. Denne, sammen med alternativene, ble presentert i et anbefalingsmøte.

Vår prosess

Nordplan endte opp med å gå for Frend sin hovedanbefaling og er nå i gang med implementering av nytt ERP system som sikrer god kontroll på ressurser, prosjekter, inntekter og kostnader. 

Vi ønsker Nordplan lykke til med implementeringen og håper det nye systemet gir resultatene de ønsker! Om kunden

Nordplan tilbyr design-, plan- og prosjekteringstenester i eit kreativt tverrfagleg miljø med sterkt lokalt engasjement og forankring. De har hovudkontor på Nordfjordeid og avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå i Gudbrandsdalen. Nordplan vart etablert i 1987.


Bilde av person

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no