Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Halogen

Halogen

Beskrivelse

Full kontroll på digitale verdier

Webside

halogen.no

Område

  • Drift og support
  • Plattformer
  • Maskinvare
  • Sikkerhet
  • Google Workspace
  • Microsoft 365

Verktøy

  • Microsoft 365

  • Workspace One UEM

  • Okta

  • Single Sign On

  • Google Workspace

  • PC og Mac

Resultat

  • Økt IT-sikkerhetsnivå

  • Full kontroll på selskapets digitale verdier

  • Besparelser i lisenskostnader

En fullstendig IT-opprydning for designbyrået Halogen

Ledelsen valgte å ta tak i rotårsaken og ikke gjennomføre flere kortsiktige løsninger. Sammen har vi har ryddet, samlet, økt sikkerheten og forbedret IT-løsningene så designere kan jobbe effektivt, og sikkert.

Før vi startet samarbeidet jobbet alle ansatte på en utdatert filserver i kombinasjon med Office 365 og ulike skyløsninger for fillagring og deling.

Å overlate alle digitale verdier og 70 datamaskiner til Frend var helt nødvendig for at vi skulle oppnå ønsket sikkerhetsnivå.

Ellen-Marie Baardsen, CFO

– Alt gikk etter planen, og resultatet var forbedret sikkerhet, redusert IT-risiko og økt samsvar

Første steg var en fullstendig IT-opprydding. Dette startet med en opprydding på samtlige maskiner. Alle PC-er og Macer ble slettet, før de ble satt opp i henhold til nye sikkerhetskrav, fjernadministrering og standardisert oppsett. Vi ryddet også opp i de ulike skyløsningene som ble brukt (Dropbox, Google Drive, Box, iCloud) og sørget for at alle Halogens digitale verdier lagres på Halogen-eid skykonto.

Videre ble alle IT-verktøyene vurdert og deretter faset ut eller implementert i den nye IT-strukturen. Sammen oppdaterte vi IT-instruksen for å ha tydeligere retningslinjer for hvordan IT og teknologi skal brukes, med konkrete eksempler på håndtering av diverse hendelser og situasjoner i Halogen.

Resultater
  • Økt IT-sikkerhetsnivå

  • Standardisering og samsvar av alle enheter med fjernadministrering

  • Full kontroll på selskapets digitale verdier

  • Tydelige retningslinjer på håndtering av selskapets og kundenes data

  • Besparelser i lisenskostnader

Om kunden

Halogen er et av norges fremste byråer innen tjenestedesign, digitale brukeropplevelser og systemorientert design.


Kontakt

Magnus Mysen Holm

Leder for plattformer

913 97 895

magnus@frend.no

Relevant innhold