Impact Startup Norge

Helhetlig og grunnleggende sikkerhet for Impact Startup Norge

Helhetlig og grunnleggende sikkerhet for Impact Startup Norge

Verktøy

 • Google Workspace (G Suite)

 • Blandet miljø (Mac og PC)

 • Microsoft 365

 • Backupify

 • SSO

 • Trello

 • Slack

Resultat

 • Effektiv onboarding av nyansatte

 • Sikring av kontoer og enheter

 • Domene- og systemsikkerhet

Helhetlig og grunnleggende sikkerhet for Impact Startup Norge

Impact Startup Norge legger til rette for at sosiale entreprenører skal lykkes. Nå er både deres og kundenes data enda tryggere.
‘ Det har vært nydelig å få god hjelp med grundig kartlegging og operativ oppfølgning. Vi anbefaler sterkt Frend som en digital partner. ’

Marte Sootholtet, Leder Impact Startup Norge

Det siste året har de økt aktivitetsnivået og koblet på nordiske samarbeidspartnere. Dette har resultert i flere involverte, nye systemer og kontoer, samtidig som fokuset på IT-sikkerhet ikke fulgte utviklingen.

Vi ble hentet inn for å vurdere og rådgi på grunnleggende sikkerhet, samt implementere tiltak på bakgrunn av funnene.

Etter en effektiv kartlegging og analyse av nåværende systemer, definerte vi sammen ønsket sikkerhetsnivå. ISU jobber mobilt og med mange involverte, så vi bestemte oss for et grunnleggende sikkerhetsnivå som tar vare på selskapets digitale verdier eiendeler, uten at det går for kraftig på bekostning av brukervennlighet.

I prosessen jobbet vi etter vårt eget rammeverk for grunnleggende sikkerhet med ekstra fokus på:

 • data, dokumenter og filer

 • identitet og tilgangsstyring

 • enheter

 • infrastruktur

Globale endringer ble gjort på domene- og systemnivå før vi gjennomgikk oppsettet basert på sikkerhetsnivået med hver enkelt bruker på enhet- og kontonivå. Dette sørger for økt bevissthet og kompetanse hos brukerne og legger føringer for nyansatte som kommer inn.

Summen gjør at Impact Startup Norge kan fortsette den gode jobben de gjør uten å være bekymret for om deres eller kundenes sensitive data kan komme på avveie.

Resultater
 • Økt sikkerhet

 • Tydelig definert sikkerhetsnivå

 • Sjekklister og enkle guider for å oppretteholde sikkerhetsnivået over tid

 • Effektiv onboarding av nyansatte

 • Sikring av kontoer og enheter

 • Domene- og systemsikkerhet

 • Kompetanseheving og bevisstgjøring

Om kunden

Impact StartUp er et seks måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no