IT-sikkerhet

Visste du at 4 enkle tiltak kan stoppe 90% av alle dataangrep? Vi sørger for at grunnleggende tiltak er iverksatt, og at det menneskelige aspektet ivaretas.

Vi sørger for helhetlig og grunnleggende sikkerhet

Vi sørger for at de nødvendige sikkerhetstiltakene er på plass i din bedrift — fra domene til brukernivå. Tiltakene sikrer alt fra brukere til servere og nettverk, og er basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sine retningslinjer og internasjonale sikkerhetsstandarder (blant annet CIS Controls).

Elementene i grunnleggende sikkerhet fra Frend

Det menneskelige aspektet

De fleste tenker på god IT-sikkerhet som en god teknisk beskyttelse av bedriftens systemer og maskinvare, men det er faktisk ikke dårlig teknisk beskyttelse som fører til de fleste sikkerhetsbrudd.

Noen fakta om dataangrep

  • Opptil 90 prosent av alle suksessfulle dataangrep er forårsaket av en eller annen form for menneskelig feil. 

  • I 2020 ble DNBs bedriftskunder forsøkt bedratt for 138 millioner kroner. (Kilde: DNB).

  • I følge politiet har hele 13 prosent av norske virksomheter opplevd såkalt direktørsvindel, men det fryktes store mørketall.

Trenger du hjelp med IT-sikkerhet?