Oslo-filharmonien

Sømløs IT-drift og support for Oslo-filharmonien

Sømløs IT-drift og support for Oslo-filharmonien

Verktøy

  • Google Workspace

  • Asana

Resultat

  • Raskere hjelp

  • Økt IT-sikkerhet

  • Mindre frustrasjon 

  • Raskere og mer stabil infrastruktur (Nettverk, WiFi, Print og datamaskiner)

Sømløs IT-drift og support for Oslo-filharmonien

Oslo Filharmonien trengte en partner på IT-drift. Etter å ha hjulpet Oslo Filharmonien med både Google Workspace og Asana, ble Frend et naturlig valg. Etter å ha gjennomført tre prosjekter sammen tidligere, inkludert et innledende innsiktsprosjekt, hadde vi god forståelse av organisasjonen, strukturen og de digitale behovene. 

Vår prosess
‘ Frend sørget for at IT-overgangen vår gikk knirkefritt. Det har vært en smidig prosess, og det har aldri vært noen klager på noe. Det er nesten oppsiktsvekkende. ’

Camilla Klevan, Organisasjonssjef i Oslo Filharmonien

Overgang fra eksisterende partnere og løsninger 

Første steg i prosjektet var å identifisere hvilke behov for IT-løsninger Filharmonien hadde, slik vi kunne bistå med å gjøre overgangen så smidig som mulig. Denne overgangen kan fort bli tungvint, tidkrevende og kompleks, siden mange er ukjent med hvilken ende man skal begynne i og hva man skal etterspørre. I Frend har vi god erfaring med dette, slik at organisasjonen kun trenger bruke tid på det nødvendige og unngår støy.

Verdien av rutiner og oversikt 

I Frend vet vi at organisasjoner er i stadig endring, og dette inkluderer alt fra tekniske behov til endringer i staben. Å sikre full oversikt over tilgjengelig utstyr er derfor viktig. Også for å ha en oversikt over hvor gammelt utstyr de ansatte sitter på for å minimere potensiell nedetid. Mangler organisasjonen denne oversikten ender man fort opp med å gjøre unødvendige innkjøp. Derfor sørger vi for full kontroll på hardware, samt sikrer vi effektiv on- og offboarding av ansatte. Da betaler ikke bedrifter mer enn de må og kanskje enda viktigere: alle har det de trenger, når de trenger det.

Gode rutiner for on-og offboarding er også essensielt av sikkerhetshensyn. Både for å sikre at nytt utstyr settes opp på en måte som tilfredsstiller organisasjonens sikkerhetsnivå, men også for å sørge for at ansatte som forlater organisasjonen ikke beholder tilgang til selskapets data. I Filharmonien jobbet vi tett med ledelsen for å utarbeide rutiner for utstyrsbestilling og on- og offboarding for å sikre dette. Å samarbeide for å utvikle disse rutinene mener vi er viktig, slik at ledelsen er kjent med prosedyren og det er løst på en måte de mener vil fungerer i praksis. I dette tilfellet ble løsningen at Filharmonien fyller ut et skjema ved on- og offboarding eller behov for nytt utstyr — så fikser Frend resten. 

‘ IT skal bare være et verktøy du ikke trenger å tenke over, og Frend har virkelig sørget for det. Nå opplever vi ikke IT-frustrasjon, og hjelpen kommer alltid raskt når vi trenger det. ’

Camilla Klevan, Organisasjonssjef i Oslo Filharmonien

Sikkerhet i det store bildet — og i detaljene

Sikkerhet er et svært viktig aspekt av effektiv, bærekraftig og trygg IT-drift. Ofte ser vi at organisasjoner, i en ellers hektisk hverdag, mangler ressurser og tid til å sikre at organisasjonens sikkerhetsnivåer overholdes. Dette kan resultere i at små detaljer overses som over tid utgjør reell risiko.

‘ Dere er ikke billigst, men desidert best. ’

Camilla Klevan, Organisasjonssjef i Oslo Filharmonien

Som IT-partner sørger vi i Frend for å tilrettelegge for at systemene er satt opp på en måte som minimerer risiko og sikrer data over tid. Hos Filharmonien inkluderer dette blant annet sikring av enheter, rutiner for å opprettholde tilgangsnivåer og trygg lagring av data i sky. I tillegg har vi dedikerte ressurser som monitorerer potensielle trusler, samt kontrollerer at både infrastruktur, enheter og tilgangsnivåer fungerer som de skal og er i tråd med organisasjonens sikkerhetsnivå. 

Vi takker Oslo Filharmonien for et godt samarbeid så langt, og gleder oss til fortsettelsen!

Bilde av person

Let's be Frends!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no