Oslo Business Forum

IT-opprydding og sikring av kritiske systemer

IT-opprydding og sikring av kritiske systemer

Verktøy

  • Google Workspace

  • Hubspot

  • DNS

  • PC og Mac

Resultat

  • Helhetlig og enklere IT-sikkerhet

  • Økt bevissthet rundt IT-sikkerhet

  • Bedre kontroll på selskapets digitale verdier

IT-opprydding og sikring av kritiske systemer

Oslo Business Forum er Norges største næringslivskonferanse og et naturlig samlingspunkt for 3000 ledere hvert år. Som et ungt gründerselskap, har de rigget IT-strukturen på egenhånd, med smarte løsninger og gode systemer. Vi ble hentet inn for å revidere strukturen og kartlegge IT-sikkerheten i bedriften.
Tydelig definert sikkerhetsnivå

Prosessen følger vårt eget rammeverk for grunnlrggende sikkerhet. Etter en effektiv kartlegging så vi forbedringspotensiale på domene-nivå, bruker-ID og enheter.

Sammen definerte vi selskapets kritiske systemer og ønsket sikkerhetsnivå. Innstillinger på domene- og systemnivå sikrer løsningene fra angrep og phishing utenfra, samt sørger for at utgående e-post til interessenter kommer frem og ikke havner i spam-filtre.

‘ Frend hjalp oss å kartlegge alle våre IT-systemer og implementere nødvendige tiltak for å øke sikringen av våre digitale verdier. Nå har vi fått et mer bevisst forhold til sikkerhet og innarbeidede rutiner som opprettholder sikkerhetsnivået. ’

Christoffer Omberg, Daglig leder

Vi satt fokus på IT-sikkerhet og bevissthet i en felles workshop med alle ansatte hvor passordrutiner, passordbytte og oppsett av 2-trinns bekreftelse ble satt opp i de kritiske systemene. OBFs “bring your own device”-kultur setter høyere krav til enhetssikkerhet som ble implementert individuelt. Kryptering, passordrutiner og lagring av filer i eide systemer er kritisk for å bedre sikre selskapets digitale verdier.

OBF har fornuftige systemer som legger til rette for vekst og effektivitet. Nå er de tilstrekkelig sikret og alle ansatte har blitt mer bevisst på risikoen ved å jobbe digitalt og mobilt.

Vi ønsker denne driftige gjengen lykke til videre og gleder oss til å følge de i årene som kommer som en partner på små og store IT-utfordringer.

Resultater
  • Helhetlig og enklere IT-sikkerhet

  • Økt bevissthet rundt IT-sikkerhet

  • Bedre kontroll på selskapets digitale verdier

Om kunden

Oslo Business Forum hjelper næringslivsledere til å ta bedre avgjørelser og utfordre deres tradisjonelle tankegang. Med kritisk innsikt og kompetanse, relasjonsbygging og implementerbare idéer, samler de 3000 næringslivsledere til sin årlige konferanse.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no