Morgenstern

IT som «bare funker» for Morgenstern

IT som «bare funker» for Morgenstern

Verktøy

  • Google Workspace

Resultat

  • Effektiv IT-drift

  • Sikre IT-løsninger

  • Stabil infrastruktur sikrer en sømløs hverdag

IT som «bare funker» for Morgenstern

Som et av Norges beste reklamebyråer er Morgenstern avhengig av teknologi som funker. Riktig utstyr, god infrastruktur og grunnleggende IT-sikkerhet - både på kontoret og på farten.
Sammensatte utfordringer - Frend som løsning

Morgenstern kom til Frend med utfordringer som tregt nett på kontoret, mangel på sikkerhetsrutiner og utfordringer knyttet til lagring på ulike plattformer. Dette skapte frustrasjon, unødvendig bruk av tid og utgjorde en reell sikkerhetsrisiko for organisasjonen.

Vi i Frend ble derfor engasjert i flere prosjekter, blant annet et rådgivnings-prosjekt med medfølgende overgang til Google Workspace. Nå drifter vi alle Morgensterns IT-løsninger. 

For Morgenstern, og resten av våre driftskunder, er Frend et samlet kontaktpunkt for alle IT-relaterte henvendelser. Dette skaper forutsigbarhet for de ansatte. De vet hvem som skal kontaktes og hvor raskt de kan forvente svar. Frend kjenner organisasjonen, noe som sikrer at de ansatte i Morgenstern får riktig og tilpasset hjelp.

‘ Bra og personlig service ’

Eivind, Morgenstern

Rask og stabil infrastruktur

Et kreativt byrå som Morgenstern trenger digitale løsninger som takler arbeid med store filer og høy trafikk. For å løse Morgensterns behov hadde vi derfor dedikerte ressurser som jobbet med oppsett av infrastrukturen, slik at de ansatte fikk de beste forutsetningene for å jobbe så effektivt som mulig. Dette inkluderte å identifisere behov, finne og anbefale løsning basert på hvordan de ansatte faktisk jobbet. 

Etter dette var gjort gjennomførte vi det tekniske oppsettet. Videre har Frend ansvaret for drift og vedlikehold av infrastrukturen fra A-Å, slik Morgenstern kan bruke tiden på det de er best på: Lage prisvinnende reklame. 

Gjennomgang av tiltak hos Morgenstern
Helhetlig og grunnleggende sikkerhet

Morgenstern hadde ikke et aktivt nok forhold til IT-sikkerhet. Dette er de ikke alene om, og det er en gjentagende tendens at organisasjoner ikke har kapasitet til å prioritere dette i en hektisk hverdag.

Som IT-partner er det derfor viktig for oss å finne tiltak som er praktisk gjennomførbare og som ikke krever for mye av de ansatte, uten at det går på akkord med kravene vi bør stille til IT- sikkerheten. 

I Frend er vi eksperter på å finne denne balansen, og har god erfaring med å innføre tiltak som ikke krever for mye av den enkelte, men som utgjør stor forskjell for organisasjonens IT-sikkerhet. For å heve sikkerhetsnivået hos Morgenstern inkluderte dette innføring av 2FA på alle enheter og utarbeidelse av en IT-instruks. 

Så mye som 90% av dataangrep forårsakes av menneskelige feil. Å bevisstgjøre de ansatte med en tydelig IT-instruks er derfor et enkelt tiltak, som vil kunne skape stor verdi. 

Komponenter i helhetlig og grunnleggende IT-sikkerhet

Vi gleder oss til videre samarbeid med Morgenstern! 

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no