Kappa Bioscience

Strategisk teknologirådgivning rundt prosjekt og styringsverktøy

Strategisk teknologirådgivning rundt prosjekt og styringsverktøy

Verktøy

 • Asana

 • Cascade

 • Microsoft 365

 • Teams

 • SharePoint

 • Windows Servere

 • Windows

 • Navision

 • Dynamics

Resultat

 • Tydelig forståelse for dagens utfordringer, behov og muligheter

 • Anbefalte verktøy for bedre mål- og prosjektstyring

 • Tydelige og anbefalte endringer for bedre digital samhandling

Strategisk teknologirådgivning rundt prosjekt og styringsverktøy

Kappa Bioscience er et raskt voksende selskap med høye ambisjoner. Med kontorer i flere land og fokus på forskning, utvikling og markedsutvikling av råvarer til health and nutrition kunder opplever de utfordringer med digital samhandling, prosesser og å strømlinjeformer prosjekter.

Vi har jobbet tett med Kappa for å finne riktige verktøy som dekker deres behov. Gjennom workshops og intervjuer med ledelsen og de ansatte har vi definert de største utfordringene og dykket dypt ned i kjerneprosessene for å kartlegge mulighetene for bedre og mer effektiv digital samhandling.

Det var viktig for ledelsen at selskapets overordnede mål er tydelige for hver enkelt ansatt, og at det daglige arbeidet enkelt skal kunne knyttes opp mot målene. Videre ønsket ledelsen å kunne rapportere på status, milepæler og måloppnåelse og ved behov tilpasse både strategi og implementering.

Kappa har flere langsiktige prosjekter med mange involverte, og det var behov for et prosjektstyringsverktøy som løste oppgavehåndtering, delegering og kommunikasjon.

Vår analyse innebar OKR- og prosjektstyring og digital samhandling, samt kjernesystemer, prosesser og sikkerhet. Etter analyse, innsikt, testing og verifisering har vi anbefalt en moderne verktøy-rigg som er transparent, brukervennlig, fleksibel og sikker. Denne legger til rette for at ansatte - på tvers av ansvarsområder og lokasjoner - jobber mot selskapets overordnede mål, på en smart og mer effektiv måte med en single source of truth.

Nå er neste steg oppsett, arkitektur og implementering - vi gleder oss til å sette i gang!

Resultater
 • Tydelig forståelse for dagens utfordringer, behov og muligheter

 • Anbefalte verktøy for bedre mål- og prosjektstyring

 • Tydelige og anbefalte endringer for bedre digital samhandling

 • En anbefalt verktøy-rigg som er transparent, brukervennlig, fleksibel og sikker

 • Strategi og veikart

Om kunden

Kappa Bioscience er et norsk bioteknologiselskap, grunnlagt i 2006, med kontorer i Norge, Tyskland og USA og et globalt salgs- og markedsutvikling organisasjon. Kappa kombinerer tradisjonell vitamin produksjon med innovasjon, og er en ledende vitamin produsent for Vitamin K2 som MK-7. Hovedfokuset til selskapet er å utvikle (og levere) rene, pålitelige og trygge råværer og produktkonsepter til en global verdikjede. Sammen har de en visjon om å gjøre produkter som leverer det de lover tilgjengelig, så forbrukere kan å ta initiativ til å bidra til egen helse og velvære.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no