Scandinavian Fittings and Flanges

Kortere avstander med forbedret digital samhandling

Kortere avstander med forbedret digital samhandling

Verktøy

 • Windows server

 • Microsoft 365

 • Teams

 • PC

Resultat

 • Bedre digital samhandling og arbeidsflyt

 • Effektiv internkommunikasjon

 • Fremtidsrettede IT-løsninger

 • Økt effektivitet

Kortere avstander med forbedret digital samhandling

Scandinavian Fittings and Flanges jobber serverbasert med begrensede muligheter for digital samhandling. Med avdelinger på fire kontinenter, er det behov for å gjøre avstandene mindre og samhandlingen større.

Arbeidsprosessene strekker seg mellom flere kontinenter og avdelinger før den endelige leveransen settes i gang og rørene leveres til oljeplattformene. Tilbud, klargjøring og forberedelser krever involvering fra flere avdelinger i bedriften og teknisk nøyaktighet er avgjørende.

Vi har bistått SFF med rådgiving og oppsett av et pilotprosjekt i Teams som omfatter salgsprosessen i selskapet. Her involveres personer på tvers av flere avdelinger og målet er å effektivisere prosessen med innhenting av informasjon, validering, utkast og utsendelse til kunde.

‘ Frend har hjulpet oss i gang med Teams og sørget for at vi starter i riktig ende. Dette gjør at vi unngår store endringer og unødvendige kostnader når verktøyet skal rulles ut i resten av organisasjonen. ’

Boye Christiansen, Daglig leder

Vi har vektlagt at Team- og kanalstrukturen skal støtte opp under prosessene, gi relevant innhold til medlemmene og samtidig begrense støy og irrelevant informasjon. Derfor har vi brukt tilstrekkelig tid med de som er involvert og som faktisk skal bruke verktøyet for å sette riktig struktur og ungå at ting flyter over.

Neste steg er å implementere Teams videre i organisasjonen og sørge for grunnleggende opplæring for umiddelbar effekt og verdiskaping.

Resultater
 • Bedre digital samhandling og arbeidsflyt

 • Effektiv internkommunikasjon

 • Fremtidsrettede IT-løsninger

 • Økt effektivitet

Om kunden

SFF er en internasjonal leverandør av rør og rørdeler til energi- og industrisektoren og har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, England, Skottland, Spania, Canada, Sør-Korea, Singapore og Australia.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no