Norsk Trafikksikring

Fra fysiske til digitale kurs på rekordtid

Fra fysiske til digitale kurs på rekordtid

Verktøy

  • Microsoft Teams

  • Microsoft Forms

  • Windows

  • Logitech Rally

Resultat

  • Mer effektiv gjennomføring av kurs

  • Mulighet for digital gjennomføring av kurs

Fra fysiske til digitale kurs på rekordtid

Med bruk av Teams videomøter og Logitech Rally konferanseutstyr kan Norsk Trafikksikring holde digitale kurs, som både er mer kostnadseffektivt og gir mulighet for deltakere fra hele landet.

Norsk Trafikksikring leverer flere tjenester innen vei- og trafikksikring. En stor del av dette er tilrettelagte kurs for anleggsbransjen og koronarestruksjoner hindret de i å gjennomføre disse fysisk.

Norsk Trafikksikring kontaktet oss for hjelp med å gjennomføre kursene digitalt. Etter kartlegging av behov og eksisterende IT-systemer anbefalte vi en kombinasjon av Teams, Logitech Rally og Microsoft Forms for å få til dette.

‘ Å jobbe med Frend har både vært effektivt og spennende, og vi ser frem til videre samarbeid!  ’

Kai Vidar Berg i Norsk Trafikksikring

– Sammen med Frend har vi testet ulike tekniske løsninger og kommet frem til en kombinasjon av Microsoft Teams og Forms som en god erstatning for våre vanlige kurs. 

Teams støtter tilstrekkelig antall kursdeltakere, i tillegg til at toveis videokommunikasjon og mulighet for chat skaper et digitalt klasserom.

Når opplæringsdelen er ferdig sendes det ut en digital prøve fra Microsoft Forms. Denne må besvares og bestås for at kurset skal regnes som gjennomført.

Vi har hjulpet Norsk Trafikksikring med alt fra kartlegging og definering av behov til testing og endelig oppsett av de digitale kursene. Opplæring ble gjort kontinuerlig gjennom Teams. Neste steg er å hjelpe NT med riktig bruk av de andre funksjonene i Teams, som kommunikasjon og samhandling internt i bedriften.

Vi gleder oss til videre samarbeid!

Resultater
  • Mer effektiv gjennomføring av kurs

  • Mulighet for digital gjennomføring av kurs

  • Mulighet for kursdeltakere fra hele landet

  • Mindre behov for reising og logistikk ved kursvirksomhet

Om kunden

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. De har solid erfaring kunnskap om lokale forhold i hele Norge.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no