Sonic Labels

Økt konkurransefortrinn med nye digitale steg

Økt konkurransefortrinn med nye digitale steg

Verktøy

 • Google Workspace

 • Microsoft 365

 • Trello

 • Slack

 • Blandet miljø (PC og Mac)

Resultat

 • Bedre prosjektstyring

 • Effektiv internkommunikasjon

 • Samhandling og mobilitet

Økt konkurransefortrinn med nye digitale steg

Etter kartlegging av behov og dagens prosesser, fant vi flere muligheter til å effektivisere daglig drift, kontakten med kunder og internkommunikasjon. Ved å innføre Google Workspace som helhetlig skyplattform har alle ansatte tilgang til relevant data, uansett hvor de befinner seg.

Internkommunikasjon har gått fra post-it-lapper, telefonsamtaler, SMS og e-post til å sentreres rundt Slack integrert med Google Drive og Trello for prosjektstyring og oppgavebehandling.

‘ IT har gått fra å være et nødvendig onde, til å hjelpe oss få kontroll, planlegge og gjennomføre aktiviteter. Etter god innføring og opplæring, har verktøyene blitt en større og større del av vår arbeidshverdag. ’

Ole Losnedal, daglig leder

Med nærmere 100 butikker i Norden som kunder, har Sonic Labels effektivisert kommunikasjonen drastisk. Nå er alle butikkene koblet på Slack-teamet og det som før var en lang og lite tilgjengelig vei til agenturet, har blitt en direktelinje. Informasjon, henvendelser, bestillinger, suppleringer og reklamasjoner blir behandlet mer effektivt som resulterer bedre omdømme, økt omsetning og kundetilfredshet.

Resultater
 • Bedre prosjektstyring

 • Effektiv internkommunikasjon

 • Samhandling og mobilitet

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no