Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Sonic Labels

Sonic Labels

Beskrivelse

Økt konkurransefortrinn med digitalisering

Område

 • Plattformer
 • Microsoft 365
 • Google Workspace
 • Maskinvare

Verktøy

 • Google Workspace

 • Microsoft 365

 • Trello

 • Slack

 • Blandet miljø (PC og Mac)

Resultat

 • Bedre prosjektstyring

 • Effektiv internkommunikasjon

 • Samhandling og mobilitet

I en bransje preget av menneskelig kontakt og kundeoppfølging, har klesagenturet Sonic Labels tatt digitale steg for å skape konkurransefortrinn.

Etter kartlegging av behov og dagens prosesser, fant vi flere muligheter til å effektivisere daglig drift, kontakten med kunder og internkommunikasjon. Ved å innføre G Suite som helhetlig skyplattform har alle ansatte tilgang til relevant data, uansett hvor de befinner seg.

Internkommunikasjon har gått fra post-it-lapper, telefonsamtaler, SMS og e-post til å sentreres rundt Slack integrert med Google Drive og Trello for prosjektstyring og oppgavebehandling.

«IT har gått fra å være et nødvendig onde, til å hjelpe oss få kontroll, planlegge og gjennomføre aktiviteter. Etter god innføring og opplæring, har verktøyene blitt en større og større del av vår arbeidshverdag.»

Ole Losnedal, daglig leder

Med nærmere 100 butikker i Norden som kunder, har Sonic Labels effektivisert kommunikasjonen drastisk. Nå er alle butikkene koblet på Slack-teamet og det som før var en lang og lite tilgjengelig vei til agenturet, har blitt en direktelinje. Informasjon, henvendelser, bestillinger, suppleringer og reklamasjoner blir behandlet mer effektivt som resulterer bedre omdømme, økt omsetning og kundetilfredshet.

Resultater
 • Bedre prosjektstyring

 • Effektiv internkommunikasjon

 • Samhandling og mobilitet

Kontakt

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no

Relevant innhold