Film & Kino

Reduserte kostnader og økt effektivitet med skybaserte IT-løsninger

Reduserte kostnader og økt effektivitet med skybaserte IT-løsninger

Verktøy

  • Mac

  • Microsoft 365

  • Workspace One UEM

  • Active Directory

  • Ubiquiti Unifi

  • Windows server

Resultat

  • Reduserte kostnader

  • Økt effektivitet og samhandling

  • Moderne og fremtidsrettede løsninger

Reduserte kostnader og økt effektivitet med skybaserte IT-løsninger

Vi har hjulpet Film & Kino med et moderne og helhetlig IT-oppsett. De har gått fra server til sky og PC til Mac. I tillegg har de modernisert infrastruktur og møterom.

Film & Kino har de siste årene gjennomgått en omstrukturering og ønsket en moderne, Mac-basert IT-funksjon for å effektivisere ansatte, redusere kostnader og øke samhandling.

Etter en grundig kartlegging ble det avdekket utfordringer knyttet til infrastruktur, ineffektive arbeidsprosesser og kompetanse i IT-verktøyene.

‘ Før vi startet å jobbe med Frend slet vi med utdaterte systemer og store kostnader. Etter gjennomført prosjekt har alle ansatte i Film & Kino tatt i bruk Mac og SharePoint, i tillegg til at vi har fått en solid oppgradering av infrastruktur på kontoret. Dette fører til en mer effektiv hverdag og reduserte IT-kostnader. ’

Guttorm Petterson, Daglig leder

Film & Kino besluttet å ta vesentlige grep; oppgradere infrastruktur, gå over til en helhetlig skyplattform og implementere Mac som arbeidsverktøy. Med rådgivning rundt maskinvare og programvare, samt oppsett og implementering, har vi jobbet tett sammen gjennom hele prosessen. Grundig opplæring av ansatte har ført til høy grad av brukeradopsjon og gevinstrealisering fra dag én.

Om kunden

Film & Kino er en bransjeorganisasjon med 34 ansatte som jobber for Kino-norges interesser og vilkår.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no