AiR

Sømløs informasjonsflyt med nytt intranett

Sømløs informasjonsflyt med nytt intranett

Verktøy

  • Microsoft 365

  • SharePoint

Resultat

  • Økt effektivitet med forenklet og forbedret arkitektur

  • Forbedret brukeropplevelse med ny navigasjon 

  • Enklere å finne informasjon

Sømløs informasjonsflyt med nytt intranett

AiR kom til Frend med utfordringer knyttet til strukturering og tilpasning av intranett. Både et internt intranett for ansatte og et eksternt for deltakere ved rehabiliteringssenteret.

Et brukervennlig intranett kan øke effektiviteten opp til 20% og forbedre intern kommunikasjon med 35%. For AiR ble derfor brukervennlighet og enkel navigering en viktig forutsetning.

Kilde: McKinsey

— En vinnende kombinasjon

For å løse dette gjennomførte Frend en kartlegging. Denne innebærte møter med ansvarlige i AiR for å definere hvilken type informasjon som måtte være tilgjengelig fra hvert intranett. Blant annet av en oversikt over viktige ressurser, aktivitetskalender, nyhetsfeed, bildebank og mer. 

Når informasjonsbehovet i organisasjonen er stort er intranett en super løsning. Men det fordrer at informasjonen presenteres og tilgjengeliggjøres på en god måte. Da er du helt avhengig av innsikt i de tekniske mulighetene som finnes i løsningen du har valgt å bruke. Dette er kompetanse vi i Frend har. Essensen her er at de ansatte kjenner informasjonsbehovet, mens vi i Frend kjenner de tekniske mulighetene — en vinnende kombinasjon. 

‘ Når informasjonsbehovet i organisasjonen er stort, er intranett en super løsning. Men det fordrer at informasjonen presenteres og tilgjengeliggjøres på en god måte.  ’

Victoria Simensen, Konsulent i Frend

— Intranett i SharePoint ble løsningen

AiR hadde intranettløsning i både Sharepoint og Wordpress. Ettersom de allerede brukte Microsoft 365 for dokumenthåndtering, falt valget på å bygge de nye løsningene utelukkende i Sharepoint. Dette gjør det enklere å sikre god informasjonsflyt over tid, reduserer lisenskostnader og reduserer antall steder som må oppdateres. 

Når både løsning var valgt og informasjonsbehovet definert, jobbet vi i Frend tett med AiR for å sette opp de ulike intranettene. Ved å inkludere noen av de ansatte i oppsettet sikret vi både god kompetanseoverføring og ønsket sluttresultat. 

I Frend har vi god erfaring med å involvere kunden i oppsett for å gi detaljert forståelse for løsningene eller å sette opp løsninger uten involvering fra ansatte. Ofte er dette en vurdering kunden gjør, avhengig av ønsker og behov for intern kompetanse.

‘ Prosjektet med Frend hjalp oss å forme SharePoint slik at det vart tilpassa vår måte å jobbe på, og hjalp meg å skjønne korleis eg skulle bygge eit system for å forenkle kvardagen til både meg sjølv og kollegaene mine. ’

Liv Sigrun Nykos Midtun, IT-medarbeider i AiR

— Prosjektet med Frend hjalp oss å forme SharePoint slik at det vart tilpassa vår måte å jobbe på, og hjalp meg å skjønne korleis eg skulle bygge eit system for å forenkle kvardagen til både meg sjølv og kollegaene mine. Victoria var ein svært pedagogisk og tålmodig lærar som opna ein heilt ny verden av mogeleghetar for oss, sier Liv Sigrun Nykos Midtun - IT-medarbeider i AiR - om prosjektet.

Vi takker AiR for et godt og læringsrikt samarbeid! 

Om kunde

Rehabiliteringssenteret AiR er landets ledende senter for arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg er nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering lagt til AiR. Dette er en kompetansetjeneste som driver forskning, fagutvikling, nettverk og formidling til alt innen fagfeltet arbeid og tjeneste. 

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no