Sumo Restaurant

Sumo Restaurant har vokst kraftig de siste årene og har store ambisjoner for tiden fremover. De kom til oss med utfordringen at de ikke hadde oversikt på leads, eksisterende kunder og aktivitetene i sine restauranter.

Sumo Restaurant har vokst kraftig de siste årene og har store ambisjoner for tiden fremover. De kom til oss med utfordringen at de ikke hadde oversikt på leads, eksisterende kunder og aktivitetene i sine restauranter.

Verktøy

 • Pipedrive

 • Mac

 • Hubspot

 • Salesforce

 • Visma Business

 • Google Workspace

Resultat

 • CRM-system rigget fremtiden

 • 360 graders visning av kunder og leads

 • Strømlinjeformet salgsprosess

 • Helhetlig teknologirigg

Sumo Restaurant har vokst kraftig de siste årene og har store ambisjoner for tiden fremover. De kom til oss med utfordringen at de ikke hadde oversikt på leads, eksisterende kunder og aktivitetene i sine restauranter.

Sammen har vi kartlagt behov, muligheter og utfordringer rundt teknologiriggen. Med en offensiv satsing, er det kritisk at CRM og teknologiverktøy er rigget for å takle vekst i umiddelbar fremtid.

Vi satt oss ned med markedsføring- og salgsteamet for å evaluere eksisterende prosesser og verktøy og satt de opp mot nåværende og kommende behov. Basert på innsikten herfra og samtaler med markedsføringsansvarlig, analyserte vi behovene landet på anbefaling av teknologirigg og CRM-system.

‘ Frend har gjort grundige og imponerende analyser som har gitt oss et helhetlig blikk på teknologiverktøyene våre. Nå er vi bedre rustet til å ta riktige valg i dag og i fremtiden. ’

Kristoffer Hammersvik, New Business Developer

Det har ført til en rekke teknologivalg, integrasjoner og implementering av nye verktøy. Vi bistår med rådgiving, implementering og opplæring i nye systemer og ser frem til en spennende tid som Sumos teknologipartner.

Resultater
 • CRM-system rigget fremtiden

 • 360 graders visning av kunder og leads

 • Strømlinjeformet salgsprosess

 • Helhetlig teknologirigg

Om kunden

Sumo er et lekent og folkelig asian fusion konsept med fokus på kvalitet og detaljer.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no