TV-aksjonen

Styrker NRK TV-aksjonen med moderne no-code teknologi

Styrker NRK TV-aksjonen med moderne no-code teknologi

Verktøy

  • Appfarm

Resultat

  • Målet er å utvikle to apper og effektivisere gjennomføringen av innsamlingsaksjonen i 2024

Styrker NRK TV-aksjonen med moderne no-code teknologi

TV-aksjonen trenger å modernisere systemene sine og gjøre jobben sin enklere ved å bruke digital teknologi. Samtidig er det viktig for dem å sørge for at så mye som mulig av pengene de samler inn, går direkte til det formålet de støtter. 

Frend skal derfor hjelpe TV-aksjonen med å utvikle to applikasjoner ved bruk av no-code-teknologi.

‘ Frend har gitt oss følelsen av å bli sett og hørt fra første møte. De er innovative, viser god forståelse for våre unike behov og kan levere skreddersydde løsninger som passer oss. ’

Iselin Thoreid, teknisk ansvarlig for TV-aksjonen

Selv en institusjon må tilpasse seg en digital tidsalder

Siden 1974, har Norge samlet inn over 11 milliarder gjennom TV-aksjonen. TV-aksjonens sekretariat organiserer denne massive innsamlingen sammen med 7000 frivillige i hele landet.

Men selv en institusjon som TV-aksjonen trenger å utvikle seg og tilpasse seg en digital tidsalder. TV-aksjonen kom til Frend med en viktig utfordring: å forbedre organiseringen av frivillige og bøssebærere under TV-aksjonsdagen og optimalisere innsamlingsprosessen.

‘ Frend hjelper oss å med å modernisere oss slik at vi henger med i utviklingen i samfunnet og holder TV-aksjonen relevant ’

Iselin Thoreid, teknisk ansvarlig for TV-aksjonen

Fra behovsanalyser til konkrete løsninger for effektivisering

For å ha et utgangspunkt til å lage en langsiktig strategi, gjennomførte vi flere workshops for å lære om hvordan TV-aksjonen jobber og hvilke systemer de bruker.

Det ble tydelig at systemene de bruker ikke er helt optimale, og de har problemer med å få mest mulig nytte ut av dataene de har tilgang til. Ved å bruke moderne teknologi kan de få bedre kontroll over informasjonen de har, ta raskere beslutninger og ha bedre oversikt over hva som skjer på selve innsamlingsdagen.

Basert på dette, laget vi en detaljert liste med krav og deretter et grundig forslag som viste hvordan spesiallagde apper kunne løse deres utfordringer.

– Med gode systemer kan vi effektivisere kommunikasjonen ut til de frivillige og til bøssebærerne enda mer enn vi gjør i dag, sier Iselin Thoreid, teknisk ansvarlig for TV-aksjonen.

Det var tydelig at de ønsket å modernisere måten de jobber på og ha bedre kontroll over innsamlingsprosessen, og det var derfor behov for en ny og moderne tilnærming.

To no-code applikasjoner med Appfarm

Som et resultat av innsiktsprosjektet har TV-aksjonen bestemt seg for å gå videre med utviklingen av to apper:

  1. En app for frivillige organisatorer

  2. En app for bøssebærere

Etter nøye vurdering har vi valgt å bruke no-code-verktøyet Appfarm til å bygge begge appene. Vi valgte dette verktøyet fordi det kan håndtere TV-aksjonen sine behov og sørge for at appene fungerer godt, spesielt med tanke på det store antallet bøssebærere som skal bruke appen samtidig under aksjonsdagen.

Vi jobber tett sammen med Appfarm for å sikre at prosjektet og appene holder høy kvalitet. Det faktum at Appfarm er en norsk leverandør gjør det enklere for oss å samarbeide og sørge for at løsningene fungerer optimalt gjennom hele aksjonsperioden.

‘ Ved å bruke no-code-verktøy kan TV-aksjonen spare tid og penger på utviklingen. Dette betyr at mer av pengene de samler inn, kan gå direkte til formålet de støtter.  ’

Kristoffer Skar, Senior Consultant i Frend Digital

Mer ut av hver krone med no-code

Ved å velge no-code i stedet for tradisjonell utvikling, kan TV-aksjonen lage apper som ellers ville vært for dyre å utvikle.

Dette betyr at mer penger kan gå til formålet de støtter, og hver krone blir brukt på en mer effektiv måte.

‘ Vi har store forventninger til samarbeidet og er sikre på at kompetansen og kreativiteten til Frend vil få prosjektet trygt i mål. ’

Iselin Thoreid, teknisk ansvarlig for TV-aksjonen

Fra venstre: Kristoffer Skar fra Frend, Markus Sjøli og Iselin Thoreid fra TV-aksjonen, Magnus Mysen Holm fra Frend
Mål

Målet er å utvikle ferdig begge appene og oppnå disse resultatene i løpet av innsamlingsaksjonen i 2024:

  1. Effektivisert gjennomføring av aksjonsdagen

  2. Økt kontroll over innsamlingsprosessen

  3. Forenklet og forbedret opplevelse for frivillige og bøssebærere

  4. Bedre informasjonsflyt

  5. Raskere beslutningstaking

Vi gleder oss til samarbeidet videre med TV-aksjonen og til å bidra med å utgjøre en forskjell for de som trenger det mest!

Vil du vite mer om mulighetene med no-code?

Bilde av person

Let's be Frends!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no