Direktoratet for Byggkvalitet

Skreddersy team- og kanalstruktur for hele direktoratet

Skreddersy team- og kanalstruktur for hele direktoratet

Verktøy

 • Mac

 • SharePoint

 • Microsoft Teams

 • Planner

Resultat

 • Relevant informasjon til relevante interessenter

 • Struktur tilpasset arbeidsprosesser

 • Økt effektivitet, samskriving og samhandling

Skreddersy team- og kanalstruktur for hele direktoratet

Før implementeringen av Teams jobbet direktoratet på et felles filområde i SharePoint. Med flere avdelinger, prosjekter og tverrfaglig arbeid så de behovet for å endre på den eksisterende mappestrukturen, tilganger og måten de jobbet sammen på.

Vi har kartlagt arbeidsprosessene i hver avdeling og tilpasset strukturen i Teams rundt disse. Målet har vært å sørge for enkel tilgang til relevant informasjon, samle dokumenter og kommunikasjon på ett sted og minimere lange e-posttråder og utnytte mulighetene for samhandling i verktøyet.

‘ Frend er agile og kjenner våre arbeidsprosesser godt. Dette gjorde at vi fikk løst våre akutte behov i en tid som krever solide, digitale løsninger. ’

Bjørn R. Fyen avdelingsdirektør, Administrasjon og service

Nå er Teams det primære verktøyet for kommunikasjon, produksjon og samhandling i direktoratet. Dette gjør det enklere å holde kommunikasjonen kontekstbasert, gi og få raske avklaringer, samt onboarde nye ansatte og prosjektdeltakere.

Resultater
 • Relevant informasjon til relevante interessenter

 • Struktur tilpasset arbeidsprosesser

 • Økt effektivitet, samskriving og samhandling

 • Økt transparens

 • Skybasert jobbing

Om kunden

DiBK er et offentlig direktorat med 100+ ansatte som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Bilde av person

La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for Digital Workplace

913 97 895

magnus@frend.no