Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Direktoratet for Byggkvalitet

Direktoratet for Byggkvalitet

Beskrivelse

Transformert arbeidshverdag med tilpasset team- og kanalstruktur i Teams

Webside

dibk.no

Område

 • Microsoft 365
 • Plattformer

Verktøy

 • Mac

 • SharePoint

 • Microsoft Teams

 • Planner

Resultat

 • Relevant informasjon til relevante interessenter

 • Struktur tilpasset arbeidsprosesser

 • Økt effektivitet, samskriving og samhandling

Sammen med prosjektgruppen i DiBK har vi gått arbeidsprosessene i sømmene for å skreddersy team- og kanalstrukturen i Teams for hele direktoratet.

Før implementeringen av Teams jobbet direktoratet på et felles filområde i SharePoint. Med flere avdelinger, prosjekter og tverrfaglig arbeid så de behovet for å endre på den eksisterende mappestrukturen, tilganger og måten de jobbet sammen på.

Vi har kartlagt arbeidsprosessene i hver avdeling og tilpasset strukturen i Teams rundt disse. Målet har vært å sørge for enkel tilgang til relevant informasjon, samle dokumenter og kommunikasjon på ett sted og minimere lange e-posttråder og utnytte mulighetene for samhandling i verktøyet.

«Frend er agile og kjenner våre arbeidsprosesser godt. Dette gjorde at vi fikk løst våre akutte behov i en tid som krever solide, digitale løsninger.»

Bjørn R. Fyen avdelingsdirektør, Administrasjon og service

Nå er Teams det primære verktøyet for kommunikasjon, produksjon og samhandling i direktoratet. Dette gjør det enklere å holde kommunikasjonen kontekstbasert, gi og få raske avklaringer, samt onboarde nye ansatte og prosjektdeltakere.

Resultater
 • Relevant informasjon til relevante interessenter

 • Struktur tilpasset arbeidsprosesser

 • Økt effektivitet, samskriving og samhandling

 • Økt transparens

 • Skybasert jobbing

Om kunden

DiBK er et offentlig direktorat med 100+ ansatte som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Kontakt

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder

932 55 710

martin@frend.no

Relevant innhold