Vi jobber helhetlig, innsiktsbasert og smidig

Riktige valg, smart utvikling, menneskelig implementering og effektiv drift og support.

Tilnærming

Vi forstår samspillet mellom forretning, teknologi og mennesker.

Verdens beste tekniske løsning har ingen verdi hvis ikke den støtter opp under forretningsbehov og faktisk blir tatt i bruk. Vi forstår samspillet og sørger for balansen.

Prosess

Frend er en langsiktig strategisk partner som tar ansvar og hjelper dere fra A til Å.

Metoder

Prosjektmetode

Teamfilosofi

I Frend skaper små tverrfaglige team store resultater