Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Sånn jobber vi

Helhetlig, innsiktsbasert og smidig.

Riktige valg, smart utvikling, menneskelig implementering og effektiv drift og support. Det er en partner fra A til Å.

Tilnærming

Vi forstår samspillet mellom forretning, teknologi og mennesker

Verdens beste tekniske løsning har ingen verdi hvis ikke den støtter opp under forretningsbehov og faktisk blir tatt i bruk. Vi forstår samspillet og sørger for balansen.

Vi ser det store bildet og har full kontroll på detaljene.

Prosess

Frend er en langsiktig strategisk partner som tar ansvar og hjelper dere fra A til Å.

Metoder

Prosjektmetode

Teamfilosofi

I Frend skaper små tverrfaglige team store resultater