Vi jobber helhetlig, innsiktsbasert og smidig

Riktige valg, smart utvikling, menneskelig implementering og effektiv drift og support.

Tilnærming
Vi forstår samspillet mellom forretning, teknologi og mennesker.

Verdens beste tekniske løsning har ingen verdi hvis ikke den støtter opp under forretningsbehov og faktisk blir tatt i bruk. Vi forstår samspillet og sørger for balansen.

Prosess
Frend er en langsiktig strategisk partner som tar ansvar og hjelper dere fra A til Å.
Metoder
Prosjektmetode
bilde
bilde
Teamfilosofi
I Frend skaper små tverrfaglige team store resultater