Paneldiskusjon om teknologivalg

Hvilken teknologi trenger du for å lykkes internasjonalt? Diskusjon mellom Marius fra Holzweiler, Henrik fra Centra, André fra Ingrid og Kjetil fra Frend.

Paneldiskusjonen er moderert av Elin Kathrine Saunes i Norwegian Fashion Hub.

Trenger du hjelp med eCommerce?

‘ Det som gjør at vi liker å jobbe med Frend er spesielt menneskene bak, og den personlige touchen som de bringer inn. Det er viktig for oss. ’

Andreas Holzweiler